ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Община Смолян

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Община Смолян
   Прочетена: 110 пъти

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Община Смолян

п.к. 4700, гр. Смолян адрес: гр. Смолян, бул.”България” № 12

телефон/факс: 0301/ 82033

e-mail: oszg_smolian@abv.bg


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!