Одобрени са 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозята

Списък с одобрените проекти е публикуван на страницата на ДФЗ
   Прочетена: 126 пъти
Одобрени са 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозята
Одобрени са 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозята

ДФ „Земеделие” е одобрил 86 проекта за преструктуриране и конверсия на лозята за следващата финансова година, съобщиха от разплащателната агенция. Класирани са всички одобрени заявления, за които е предвидено авансово или окончателно изплащане на помощта през финансовата 2018 година. Сумата за одобрените проекти ще влезе в рамките на бюджета от 30,9 млн. лева, определен със заповед на изпълнителния директор на фонда от 2 октомври 2017 година. Списък с одобрените проекти е публикуван на страницата на ДФЗ в интернет


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!