понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИРибарство и аквакултури

Около 607 хил. лв. са изплатени за инвестиции в рибарския сектор

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 606 572 лева по три проекта, насочени към инвестиции за подобряване на състоянието на рибарския сектор. Субсидиите са по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР).

Извършено е окончателно плащане от 193 401 лв. по проект „Изграждане на рибарска вила с база за спортен риболов“, в изпълнение на стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“. 

Субсидия от 360 хил. лв. е изплатена и на МИРГ „Поморие – Несебър“. Инвестицията по проекта, заложен в стратегията на групата, е за провеждане на ежегоден летен кинофестивал „Кинолято Поморие“.

Третият проект предвижда създаване на училище за ветроходни спортове и организиране на туристически атракции. Общата му стойност е 372 144 лв. Проектът ще се изпълнява на три етапа, като стойността на изплатената субсидия за първия етап е 53 170 лв. 

Безвъзмездната финансова помощ е в размер 60% от одобрената субсидия, от които 75 на сто се осигуряват от Европейския фонд за рибарство (ЕФР), а 25% – от държавния бюджет

Вашият коментар