понеделник, декември 5, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгициди

Оптимална фунгицидна програма за опазване на житните култури от болести и повишаване на добива

Още от старта на сезон 2013/2014 г. агроклиматичните условия предлагат много предизвикателства.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Борбата с тези предизвикателства, нарастващите цени за произодство и необходимостта от защита на житните култури от болести изискват надеждни, ефективни и икономически изгодни фунгицидни програми.

Синджента има увереността да предложи на земеделските производители своята фунгицидна програма:
за опазване на житните култури от болести при висока рентабилност,
за икономически значимо подобряване на физиологията на житните растения и като резултат – повишаване качеството на продукцията и увеличаване на добивите.

Синджента предлага високо надеждна, високо ефективна и икономически изгодна фунгицидна програма за житни култури, която включва доказалият се фунгицид АРТЕА® – за първо третиране срещу болести, последван от най-новият мощен фунгицид АМИСТАР Опти® – за второ третиране срещу болести и за подобряване физиологията на културата, удължаване на наливането и повишаване на качеството и хектолитровото тегло на зърното. И двата фунгицида имат предпазно, лечебно и изкореняващо действие срещу болести по житните култури, имат дълго последействие и защитават новия прираст, а АМИСТАР Опти® удължава наливането на зърното за повишаване на добива.

АРТЕА® е системен фунгицид, изключително подходящ за първо третиране, със силно предпазно действие за борба срещу брашнеста мана и други икономически важните болести, нападащи житните култури по време на вегетация. Благодарение на системното си действие активните вещества се пренасят чрез проводящите съдове из цялото растение, като осигуряват защита отвътре. Освен чрез системното си проникващо действие АРТЕА® защитава растението и с газовата си фаза отвън, осигурявайки му максимална и дългодействаща защита, включително и на новорастящите му части. АРТЕА® има и лечебно и изкореняващо действие, така че ефективно може да бъде спряна вече развита в растението инфекция.

За второто третиране срещу болести по житните култури Синджента предлага новия си, мощен фунгицид АМИСТАР Опти®. АМИСТАР Опти® може да се прилага при пшеница, ечемик, ръж и тритикале.Осигурява надеждна защита срещу септория, ръжда, листен пригор и листни петна и има допълнителен икономически значим зелен физиологичен ефект за повишаване на добива.

АМИСТАР Опти® включва две активни вещества с различен механизъм на действие в патентована Super Weather Stick формулация, която осигурява устойчиво фунгицидно действие срещу болестните патогени 15 минути след приложение.Има защитно, лечебно и изкореняващо действие като възпрепятства развитието на спорите по повърхността на листата и стъблата на растението, а мощното му трансламинарно действие защитава новият прираст и растението отвътре. В допълнение на това

АМИСТАР Опти® има мощен икономически значим зелен физиологичен ефект за повишаване на добива:

АМИСТАР Опти® осигурява повишено ниво на фотосинтеза / асимилация на хранителни вещества;

АМИСТАР Опти® удължава живота на зелената маса – забавя стареенето на клетките и тъканите като редуцира нивото на етилен в клетките;

АМИСТАР Опти® повишава устойчивостта на житните култури на засушаване и на стресови фактори – допринася за подобряване на физиологично състояние на растенията и повишава усвояването на водата.


Имайки положителен ефект в горните три направления, АМИСТАР Опти® дава икономически значим „зелен“ ефект – подобрява наливането, повишава хектолитровото тегло на зърното и спомага за повишаване на добива.

Така с АРТЕА®, приложен за първо третиране в 40-50 мл/дка, и АМИСТАР Опти®, приложен за второ третиране в 200-250 мл/дка, се постига надеждна и икономически изгодна защита срещу болестите и се „отключва“ добивния потенциал на житните култури.

Вашият коментар