четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

ОСП след 2020 г. – Изборът на България

Серия от дебати със силно международно участие ще бъдат проведени в различни региони на страната през 2017 и 2018 г.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

За първи път след приемането ни в ЕС, българските земеделски производители ще имат реалната възможност да бъдат чути не само у нас, но и в чужбина, в рамките на обсъжданията на Общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП) през следващия програмен период. Те ще могат да сравнят своите нужди и приоритети с тези на своите колеги от други държави-членки. Трибуна за това ще бъдат серия от дебати, които ще се проведат в различни региони на България през 2017 и 2018 г. и ще протекат под мотото „ОСП след 2020 – Изборът на България“.

Две от най-професионалните нестопански организации в агросектора, доказали своята експертиза, изготвяйки едни от малкото обективни политически и пазарни анализи, обединяват своите усилия, знания и опит в организацията на тези дебати. Институт за агростратегии и иновации и ИнтелиАгро са поканили в България експерти с международен опит, които ще споделят с българските фермери до къде са стигнали обсъжданията и какви са основните предложения за промени в най-скъпата европейска политика. Основната цел на организаторите е преди всичко да покажат, че диалогът и професионалният подход дават добри резултати. Да вземат участие в дебатите са поканени всички браншови организации от агросектора у нас, както и всички земеделски производители и заинтересовани страни в процеса на развитието на селското стопанство и селските райони. Така всеки ще има възможността да бъде информиран и в крайна сметка да си отговори на въпроса „Какво искам аз от ОСП след 2020 г.?“

Първият от серията дебати ще се проведе на 18 май 2017 г. в гр.Пловдив. Очакват се гости от Холандия, Естония, Хърватия, Италия, Австрия и Румъния, както и представители на Европейската комисия и на най-голямата европейска земеделска организация – Copa-Cogeca.

ОСП поглъща и разпределя огромен ресурс, влияе на производствените и пазарните тенденции, както и косвено на всички политики, които провежда Европейският съюз. Ето защо е от особена важност следващите реформи да убедят широката общественост, че тази политика е максимално ефективна. В момента хората не вярват, че парите, които дават на фермерите, чрез своите данъци, се използват оптимално за опазване компонентите на околната среда, осигуряване на перспективи за населението в селските райони и хранителната сигурност. Поради тези причини организаторите очакваттези дебати да отговорят на много въпроси, да генерират добри идеи, да обединят сектора и дабъдат в основата на първите български документи с конкретни предложения за ОСП след 2020 г.

Вашият коментар