събота, септември 23, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
БабхИнсектицидиМЗХНОВИНИРастителна ЗащитаТорове и препарати

От БАБХ продължават да облседват за откриване на нови нападнати площи от марокански скакалци

Приключи пръскането на засегнатите села в общините Ардино и Черноочене. В момента се третират нападнатите села в община Кърджали.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

По предложение на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, Министърът на земеделието и храните, обяви каламитет на марокански скакалец със Заповед № РД 12-15 от 21.05.2014 г. Каламитетно нападение от неприятеля е обявено в районите на област Кърджали – общини Кърджали, Крумовград, Момчилград, Черноочене, Кирково, Ардино, Джебел и област Хасково – общини Ивайловград и Маджарово.

Със съдействието на инспекторите от отдел „Растителна защита” на Областната дирекция по безопасност на храните Кърджали и Хасково, които ежедневно обследваха и картотекираха нападнатите площи се очерта сериозността на създадената ситуация. Благодарение на техния професионализъм и навременна реакция започна авиационно третиране на засегнатите площи от скакалци. За осем дни, от началото на кампанията до 2 юни включително, са третирани общо 20 800 дка. Приключи пръскането на засегнатите села в общините Ардино и Черноочене. В момента се третират нападнатите села в община Кърджали. От 1 юни се включи и втори хеликоптер за борба срещу вредителя. До края на седмицата предстои да започне авиотретиране и в засегнатите общини от област Хасково.

Мароканският скакалец Dociostaurus maroccanus е типичен многояден неприятел, който поврежда почти всички културни растения. Икономическата опасност, която вредната дейност на неприятеля носи, го нарежда в списъка на икономически важните вредители по земеделските култури в Република България. Ежегодно инспекторите по растителна защита извършват необходимите маршрутни обследвания в районите, където е установено повишаване на плътността на скакалците.

В резултат на направените анализи и прогнози от специалистите по растителна защита за състоянието на популацията на марокански скакалец още в началото на месец април 2014 година стана ясно, че меката зима не оказа влияние върху плътността на зимуващият запас. Наднормените топлинни условия в края на второто десетдневие на месец март ускориха излюпването на ларвите на неприятеля. За първи път е констатирано начало на излюпване на популацията от 9 април, при обичайно за районите на Кърджали и Хасково от началото до средата на месец май.

Продължават обследванията за откриване на нови нападнати площи от скакалци.

Вашият коментар