понеделник, октомври 15, 2018
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Отварят мярката за инвестиции в преработкааа на земеделска продукция през декември

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

134Четения
NivaBG.com
Вторият прием по мярка 4.4 ще бэде отворен през декември и ще продължи три месеца, потвърдиха от аграрното ведомство по време на традиционния семинар на НАЗ. Както е известно, се планира документите да се подават по електронен път, като за целта се очаква окончателното приемане на  промените в закоа за собствеността на земято, предвиждащи инвестиционните мерки да преминат към ИСУН.

 

Таванът заподпомааанепо тази мярка е намален от левоваата равностойност на 3 на 2 млн. евро. Приоритет ще се дааа на предприятия от хранителновкусовата индустрия с три годишна история и такива, изнасящи продукция на външния пааар.

 

3165 проекта са подадени по втория прием мярка 4.1 като са одобрени 768 проекта с 56 точки. 96% от проектитепопадащи в 100% от бюджета. Подписани са вече проекти за бйджет от 117 млн. левя. Има готовност за наддоговаряне на проекти с до 53 точки за до 20% над бюджета.
NivaBG.com

Вашият коментар