четвъртък, август 22, 2019
0887257707 videnov@abv.bg

НОВИНИ

Проект за отглеждане на дъгова пъстърва получи авансово 331 437лв. по ОП „Рибарство”
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Проект за отглеждане на дъгова пъстърва получи авансово 331 437лв. по ОП „Рибарство”

Инвестицията е за модернизация и разширяване на рибовъдна ферма и получава средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”. Мярката е финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Бенефициентът ще вложи...

1 517 518 519 585
Page 518 от 585