четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg

НОВИНИ

Новостите в мярка 121
МЗХНОВИНИ

Няма да се затварят кравеферми заради липса на торохранилища

Новостите в мярка 121, „Модернизиране на земедеските стопанства”, обхващащи нитратната директива и особеностите при кандидатстване по Мярка 123, "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" бяха дискутирани на семинар в курорта Златни пясъци. Лектори бяха експерти от Министерството на...

1 790 791 792 802
Page 791 от 802