понеделник, октомври 18, 2021
0887257707 videnov@abv.bg

НОВИНИ

Субсидиите са по 9 проектни предложения по публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на селата”
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Одобриха нови 6 млн. лева за по-добър социален живот в селските райони

Субсидиите са по 9 проектни предложения по публичните мерки 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на селата”. Част от одобрените инвестиции ще стимулират културния и социален живот на селата чрез...

1 839 840 841 849
Page 840 от 849