неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗащитаОтлгежданеПЧЕЛАРСТВО

Пчеларите кандидатстват заизгодни кредити до 31 юли 2014 година

За трета поредна година кандидатите с одобрени проекти по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”.

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

 За трета поредна година кандидатите с одобрени проекти по мерки Б и Г от Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 могат да кандидатстват за кредити от ДФ „Земеделие”.

По тези мерки се отпуска помощ за нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата. Заявленията се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическите лица и адрес на регистрация на юридическите лица, но не по-късно от 31 юли 2014 г.

          Кредитите се отпускат пряко от ДФЗ при лихвен процент от  5 % на годишна база. Спрямо миналата година лихвата е намалена с 1 пункт. Кредитът  покрива до 95% от помощта по мерки Б и Г, а останалата част се осигурява от бенефициента. Кандидатите трябва предварително да докажат самоучастието си със съответните разходооправдателни документи.

          През последните две години  схемата за кредитиране помогна усвояването по НПП да се увеличи от 82% през 2012 г. до 90% през 2013 г.  Размерът на отпуснатите кредити в периода нарасна от 932 889 лв. на  1 546 607 лв., а броят им –  от 141 на 217.

                   Информация за схемата може да намерите на сайта на фонд „Земеделие” www.dfz.bg/Държавни помощи/Кредитиране по Националната програма по пчеларство.

Вашият коментар