неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗащитаПЧЕЛАРСТВО

Подадени са 1 833 заявленията по пчеларската програма

Поради огромния брой подадени заявления и ограничения бюджет кандидатите ще бъдат класирани според критериите за оценка

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Приемът на документи по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелен мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. продължи от 8 до 21 януари 2014 г. Всяко заявление може да включва повече от една мярка. В момента се извършват административни проверки на документите.

       Поради огромния брой подадени заявления и ограничения бюджет кандидатите ще бъдат класирани според критериите за оценка, определени в Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за НПП 2014-2016 г. Сред тях са: квалификация, минимум 3 години опит в областта на пчеларството, регистрация като земеделски производители за повече от 1 година към датата на кандидатстване и др. Всеки критерий носи определен брой точки, на базата на които ще се класират заявленията. Резултатите от класирането ще бъдат публикувани на официалната страница на ДФ „Земеделие“.

Вашият коментар