вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

Правилният избор на хербицид и фунгицид в житни – ключов момент за успешно и високодобивно зърнопроизводство

През 2014г. фирма Байер предлага на българските земеделци оптимални решения дори при най-комплексната ситуация

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

В повечето части на страната зимните житни култури са в добро физиологично състояние, като по-голямата част от тях са подхранени с азотен тор. Специфичните условия на отминаващата зима предопределят напреднали фази от развитие на културата + развитие на ефемерни плевели + останала зимуваща зараза по пшеницата и ечемика от Септория ( Septoria sp.) и Мрежести петна (Drechslera sp.). Наред с тази сложна картина наблюдаваме силно вариращи температури през деня и ноща, които са допълнителен стресов фактор.

Осигуряването на благоприятни условия за по-нататъшно развитие на зимните житни култури е ключов момент за постигане на отлични резултати по време на жътва, защото в тази ранна възраст се залага високият потенциал на културата и ако в този етап допуснем конкуренцията на плевели, или болести да вземе превес  по-късно дори да дадем всичко необходимо няма да постигнем желаните високи резултати. От изключителна важност са  средствата, които ще използваме за предпазване на културите от плевели и болести, защото в тази усложнена обстановка, се нуждаем както от високо ефективни, така и от максимално щадящи културното растение продукти.

През 2014г. фирма Байер предлага на българските земеделци оптимални решения дори при най-комплексната ситуация.  

Доказано е, че най-щадящ зимните житни при стресови условия и напреднали фази от развитие е хербицида Секатор®, заради наличието на антидот.  За справяне с наличните и превенция от идващите болести по житните култури е много удачно да се ползва Фалкон® – един изключително комплексен фунгицид, който освен широкия си спектър на контролирани болести предоставя на земеделците защитно, лечебно и изкореняващо действие. Най-подходящата доза на Фалкон® в тази фаза е 50 мл/дка, понеже растенията все още не са достигнали своя пълен размер и ефекта от тази доза е максимален. Прилагайки Секатор® и Фалкон® даваме чист старт на културата!

През последните години силно се спекулира с ефективното последействие на фунгицидите в житни култури. Световният опит, а и резултатите от проведените експерименти у нас показват, че ефективното 100% последействие на един добър фунгицид е в рамките на 20-22 дни. Този показател може да варира, в зависимост от толерантността на сорта към съответната болест и от това доколко условията са благоприятни за развитието й. Ето защо е възможно третирайки с един добър фунгицид, житните да останат чисти от болести в рамките и на повече от 20-22 дни, но това не се дължи на фунгицида, а както описахме по-горе на много други фактори. Ето защо , най-често последващото приложение на фунгицид се налага във фаза флагов лист. Това третиране е с най-голяма икономическа важност, защото то има пряко отражение върху добива. През този период започва изкарването на генеративните органи (класа) и всеки стрес – нападение от болести и неприятели или неблагоприятни климатични условия, като екстремално високи температури, суховеи, и общо засушаване водят до редукция на добива, като усилията и инвестициите, които сме направили до момента могат да се окажат напразни.

С двата нови фунгицида Сфера Макс® и Зантара® фирма Байер предлага на професионалните земеделци възможност да защитят в максимална степен посевите си от всички болести, дори трудните, като Септория, Мрежести петна, Видове ръжди, Бр. мана и др.

Сфера Макс® е двукомпонентен фунгицид съдържащ стробилурин, а Зантара® съдържа две активни вещества, като едното – Биксафен е от последната група химични вещества.

Използването на Сфера Макс® или Зантара® е инвестиция със сигурна възвращаемост, защото ако имаме добри условия за развитие на болестите, той ще ни опази перфектно от всички тях, ако пък условията са неподходящи за развитие на болести, то това означава че те са неблагоприятни за развитието и на пшеницата и ечемика (суша и високи температури, суховеи), тогава се задейства антистрес–зеления ефект на Сфера Макс® и Зантара®, който същественно редуцира щетите върху добива  от тези неблагоприятни фактори на средата! 

За трета поредна година фирма Байер предлага  Секатор® и Фалкон® в пакет на много по-добра цена. Освен този пакет, през 2014г. фирма Байер предлага и други два вида тройни пакети на преференциални цени :

1. Секатор-Фалкон-Сфера Макс  

2. Секатор-Фалкон-Зантара

За да са още по-успешни и да реализират още по-рентабилно производство българските земеделци!

Вашият коментар