събота, май 25, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоНОВИНИ

Предлагане и потребление на пшеница за пазарните 2012/13 – 2014/15 години

Внос и износ на пшеница - 99 % от доставките са от ЕС

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Началните стокови наличности, с които стартира сезон 2014/15, се оценяват на 150 хил. тона.

По оперативни данни на Националната служба по зърното (НСЗ) , общият внос на пшеница (включващ пшеница и преобразувано в пшеница брашно) в страната за периода 01.07.2014 – 03.10.2014 г. е в размер на 10,3 хил. тона, в т. ч. 7,4 хил. тона пшеница и 2,9 хил. тона – преобразувано в пшеница брашно (при рандеман 72%), доставени изцяло от държави-членки на ЕС. Спрямо същия период на предходната година, общото количество нараства с 58%, като доставките на пшеница се увеличават над два пъти, докато тези на брашно намаляват с 4%.

Таблица: Предлагане и потребление на пшеница за пазарните 2012/13 – 2014/15 години, хил. тона
Пазарна година

2012/13

2013/14

2014/15

прогноза

ПРЕДЛАГАНЕ

5 072

5 756

5 055

1. Начална наличност

546

306

150

2. Производство

4 455

5 415

4 870

3. Внос

71

35

35

в т. ч. брашно

45

15

15

4. Продажба на съхранявана пшеница от Държавен фонд „Земеделие“

0

0

0

ПОТРЕБЛЕНИЕ

4 766

5 606

4 871

1. Семена

323

327

320

2. Пшеница под формата на брашно и хляб, в т. ч.:

980

950

940

– за хляб

890

870

860

– за брашно

90

80

80

3. Пшеница за фураж

656

615

611

4. Износ

2 807

3 714

3 000

в т. ч. брашно

71

56

65

5. Интервенционно изкупуване от Държавен фонд „Земеделие“

0

0

0

КРАЙНИ НАЛИЧНОСТИ

306

150

184

По данни на НСИ, през изтеклата 2013/14 маркетингова година общият внос на пшеница е в размер на 35,2 хил. тона, от които 20,3 хил. тона – пшеница и 14,9 хил. тона – преобразувано в пшеница брашно.

Общото количество е с 51% по-малко спрямо предходната 2012/13 година, когато бе отчетен по-висок от традиционния внос на брашно от твърда пшеница, поради редуцираното производство на твърда пшеница в страната от съответната реколта.

Над 99% от доставките на пшеница през пазарната 2013/14 година са реализирани от държави-членки на ЕС – общо 20,2 хил. тона, основно от Австрия (10,5 хил. тона) и Унгария (3,9 хил. тона). Вносът на брашно (от пшеница и от смес от пшеница и ръж) през годината също е почти изцяло от ЕС (10,6 хил. тона), като най-съществено количество е доставено от Гърция (8,9 хил. тона).

Въпреки наблюдаваното увеличение през първите няколко месеца на настоящата маркетингова година, като цяло вносът остава сравнително нисък. Очаква се общият внос на пшеница за цялата 2014/15 пазарна година да бъде около или малко над нивото от предходната година, като достигне около 35 – 40 хил. тона.

Вашият коментар