вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Предстои прием по мярка 112 и мярка 121 от ПРСР за 2013 година

Прием по мярка 112 и мярка 121 от ПРСР за 2013 година

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Прием по мярка 112 и мярка 121 от ПРСР за 2013 година

Предстои прием по мярка 112 и мярка 121 от ПРСР за 2013 година

График за прием на проекти по ПРСР за 2013 г.

112 “Създаване на стопанства на млади фермери” от 27-31.05 до 10-14.06.2013 г. ВИЖ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 114 “Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” от 22-26.04 до 13-17.05.2013 г. 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” от 20-24.05 до 10-14.06.2013 г. ВИЖ УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите” от 22-26.04 до 12-16.08.2013 г. 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” от 01-05.07 до 22-26.07.2013 г. 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране” от 10-14.06 до 02-06.09.2013 г. 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности” от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г. 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от 06-10.05 до 27-31.05.2013 г. 313 “Насърчаване на туристическите дейности” от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г. 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г. 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 08-12.07 до 29.07-02.08.2013 г. Графикът би могъл да претърпи промени, но все пак ориентира потенциалните кандидати за сроковете, които имат, за да подготвят проектите си.

Вашият коментар