неделя, януари 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Преразпределителните плащания през март, окончателните плащания по СЕПП в края на май

Аграрното ведомство публикува индикативния график за плащанията по Кампания 2017

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

818Четения
NivaBG.com

Преразпределителните плащания ще бъдат изплатени на фермерите през март, а окончателното плащане по СЕПП ще се извърши през май. Това става ясно от публикувания днес график за плащанията по Кампания 2017. Както е известно до момента за Кампания 2017 в периода октомври – декември 2017г. бяха изплатени над 785 млн. лв. на земеделските стопани по схемите за преходна национална помощ, схемите за обвързана подкрепа в сферата на животновъдството и схемата за единно плащане на площ.

 
Схеми и мерки

Период на плащане

Схема за преразпределително плащане

20-30 март 2018 г.

Схема за зелени директни плащани

10-30 април 2018 г.

Схеми за обвързано подпомагане – сектор плодове и зеленчуци

10-30 март, 20-30 април 2018 г.

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури

20-30 април 2018 г.

СЕПП окончателно плащане

20-30 май 2018 г.

Плащане за памук

10-20 май 2018 г.

Схема за млади земеделски стопани

1-10 юни 2018 г.

Схема за дребни земеделски стопани

10-30 юни 2018 г.

Преходна национална помощ за говеда, необвързана с производството- втори транш

10-30 януари 2018 г.

Преходна национална помощ за овце и кози-майки, необвързана с производството- втори транш

10-30 януари 2018 г.

Преходна национална помощ за тютюн

10-20 април 2018г.

Мярка 10 Агроекология и климат

20 март -30 май 2018г.

Мярка 11 Биоземеделие

01.-30 април 2018 г.

Плащания по НАТУРА по мярка 12

01-10 май 2018 г.

Предварително плащане по Мярка 13 за необлагодетелствани райони

20-30 юни 2018 г.

Мярка 214 за агроекологични плащания

1 април-10 юни 2018 г.

 

Плащанията по мерките за агроекология и биоземеделие се извършват по отделните направления  в определените периоди за оторизация. Относно необлагодетелстваните райони през февруари предстои оторизация на предварителния слой, а окончателното плащане ще се направи през юни.

Вашият коментар