четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЖивотновъдствоМЗХНОВИНИ

Преустановява са приемът по мярката за намаляване производството на мляко

За периода ноември2016- януари 2017 г. са приети заявления за планирано намаление на производството с 97 880 тона

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Съгласно заповед на изпълнителния директор  на фонд “Земеделие” Румен Порожанов,  от 20 октомври се  прекратява приемът  на заявления за намаляване производството на мляко за третия и четвъртия период на отчитане на произведените количества. След приключването на втория период на 12 октомври от Брюксел е получ)ено писмо, с което страната ни е уведомена, че е достигнат максималният общ ръзмер на кэличествата мляко, подлежащи на подпомагане. Заявленията за третия период на отчитане, приети между 13 и 19 октомври няма да бъдат одобрени. От получената от ЕС информация става ясно, че за периода ноември 2016- януари 2017 година в страните членки са приети заявления за планирано намаление на производството на мляко с 97 880 тона, при определени за периода 12 198 тона.

 

Вашият коментар