вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Прием по мярка 121 през юни 2013 година

През юни 2013 година започва приемът на проекти по мярка 121 за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските район

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

През юни 2013 година започва приемът на проекти по мярка 121 за модернизиране на стопанства по Програмата за развитие на селските райони Прием по мярка 121 през юни 2013 година

  Следващия месец фермерите ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”; производителите на плодове и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на Общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната директива). В този период на прием не е предвидено финансиране на фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури. Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед на министъра на земеделието и храните преди началото на приема по ПРСР.

Вашият коментар