неделя, юли 12, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИПРСР 2014-2020

Приемът по мярка 6.1 Млад фермер ще започне в края на месец юни 2015 г.

Приети са и критериите за ранкинг на проектите по мярка 6.1

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Приемът по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители” ще започне в края на месец юни тази година и индикативният бюджет е около 35 млн. евро или половината от ресурса по мярката.”

Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев по време на второто заседание за Комитета за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 година, които се проведе днес. Той благодари на Европейската комисия за бързото одобрение на Програмата и изключително доброто и активно сътрудничество в процеса.

След като страната ни вече има одобрението на Програмата от Комисията, ще започне и изготвянето на индикативният график за отварянето за прием и по други мерки и подмерки от ПРСР, съобщи зам.-министър Грудев. По думите му, след отварянето на подмярката в края на юни, земеделските производители ще могат да разчитат до края на годината на още един прием по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделските стопанства”, както и на първи прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в маркетинг/преработка на земеделска продукция”.

По време на заседанието бяха разгледани и приети критериите за ранкиране на проектите по подмярка 6.1.

Най-много точки ще бъдат давани за проекти в приоритетните сектори – животновъдство, плодове и зеленчуци и биопроизводство.

Кандидатите, които имат средно или висше образование със земеделска насоченост също ще получават допълнителни точки.

„Разкриването на нови работни места е важен приоритет на Програмата за развитие на селските райони. Затова и проектите на младите фермери, които създават заетост ще получават допълнителни точки”, заяви заместник-министърът Грудев. Той уточни обаче, че за ново работно място няма да се счита самият кандидат по мярката. Минималният брой точки, които ще бъдат необходими за допустимост на проектите за тяхното разглеждане  е 10 точки.

Вашият коментар