петък, юни 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
БабхНОВИНИ

Ръководни и експертни кадри от БАБХ се обучават по проект на ОПАК

Обучението по оперативна програма Административен капацитет ще осигури ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Ръководни  и експертни кадри, отговарящи за растителното здраве в ЦУ на БАБХ, ЦЛКР  и  ОДБХ, ще се обучават по проект по ОПАК, като по този начин ще осигури ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол.

 

На 27.06.2014 г. в град София, в зала Сити на хотел  Бест Уестърн Плюс Сити от 11 часа се състоя  откриваща конференция  за старта и представяне  на  целите по Проект с договор № А13-22-34/09.05.2014 г.  „Обучения за повишаване на знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри на БАБХ, с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол”.

 

Присъстваха заместник изпълнителните директори на БАБХ –  инж. агроном Пламен Лазаров  и  д-р Тенчо Тенев,  проф. д-р  Румен Томов от Агрономически факултет на  Лесотехническия университет – София,  д-р Петър Николов  – Българска асоциация за растителна защита, колеги от дирекция Растителна защита и контрол,  и  дирекция Европейска координация, международно съътрудничество и обучение  и квалификация,  Централна лаборатория по карантина на растенията,  колеги   от отделите  за  Растителна защита от Областните дирекции  по безопасност на храните в страната.

Ръководител на проекта е г-жа Мариана Лагинова, координатор Ивелина Младенова и счетоводител Надя Манова.

Проектът е подписан  на 09.05.2014 г. и ще приключи на  09.02.2015 г.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 89 8031, 89 лева.

Основна цел на проекта: Да се повишат  знанията, уменията и компетентността на ръководните и експертните кадри  в  БАБХ  (Българска агенция по безопасност на храните) с цел осигуряване на ефективно функционираща система за фитосанитарен контрол

Целевата група: ръководни  и експертни кадри, отговарящи за растителното здраве в ЦУ на БАБХ, ЦЛКР  и  ОДБХ.

Основни дейности:

  • организиране на специализирано чуждоезиково обучение –  разговорен английски  базово обучение  и работа с институциите   на  ЕС – 30 експерти;  
  • усъвършенстване на уменията за работа с компютър: Електронни таблици с MS Еxcel – 30 експерти;  
  •  комуникация  с бизнеса – 22 ръководни  кадри
  • организиране на две специализирани обучения на теми:  

Специализирано обучение на тема: „Анализ на риска от карантинни вредители при внос на горски и декоративни видове.” за общо 50 –  ръководители на дирекции, експерти от отдел ФСК в ЦУ на БАБХ, експерти в ЦЛКР и фитосанитарни инспектори от 28 ОДБХ.

 

Специализирано обучение на тема: „Управление на огнище от карантинен вредител – проучване, лабораторна експертиза, определяне ареала на разпространение, външни комуникации, финансиране и управление” за общо 50 – ръководители на дирекции, експерти от отдел ФСК в ЦУ на БАБХ, експерти в ЦЛКР и фитосанитарни инспектори от 28 ОДБХ.  

Специализираните обучения ще се  се провеждат  в два курса с групи от по 25 човека. Обученията  ще са  под формата на лекции и семинарни,  и практически занятия, както и самостоятелна работа на курсистите по зададен казус.

Поздрави към към всички участници  в  конференцията и  ръководителя на проекта г-жа  Мариана Лагинова  поднесоха д-р Тенчо Тенев и г-н Пламен Лазаров с пожелания за успешно начало и край на проекта, с пожелания да се запълни   нишата, свързана с обученията  на експертните кадри в БАБХ,  за да   очакваме ние събитията, а не да вървим след  тях пост фактум.      

Разбира се, не липсваха и изненади на конференцията  – като  блокирането на техниката  и невъзможността г-жа Лагинова да представи своята презентация. Това обаче не попречи да се  зароди  идеята  за следващ нов  проект,  подсказа я  д-р Петър Николов   –  „Борбата с инвазивните видове”, защото  те са новата заплаха за  земеделските култури.

БАБХ

NivaBG.com

Вашият коментар