неделя, август 9, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

С три месеца се удължава срокът за погасяване на заема от ББР за ДФ „Земеделие”

Министерският съвет одобри проект на Допълнително споразумение №1 към договора за държавен заем между Правителството на Република България и „Българска банка за развитие” АД

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

178Четения

Министерският съвет одобри проект на Допълнително споразумение №1 към договора за държавен заем между Правителството на Република България и „Българска банка за развитие” АД, за предоставяне на средства на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, за изпълнение на гаранционни схеми по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.


Със заема, сключен в края на миналата година, се осигуряват 335 млн. лв. за изпълнение на гаранционни схеми по ПРСР. Предвиждаше се срокът за погасяване на заема да е три месеца от датата на получаването му. Тъй като Европейската комисия все още не е възстановила средствата на България, с които да се погаси задължението по договора, с анекса се предлага удължаване на срока за издължаване на заема с три месеца. С подписването на допълнителното споразумение към договора се осигурява финансиране за реализирането на гаранционните схема по ПРСС. От своя страна, гаранционните схеми ще доведат до подобряване на бизнес средата и по-пълно постигане на целите на програмата, като се увеличи делът на предприятията по смисъла на Закона за малки и средни предприятия, които ще имат достъп до източници за кредитиране. По този начин ще се постигне и допълнителен ефект, а именно ще се повиши доверието на банковите и кредитни институции към кредитоискателите бенфициенти в земеделския сектор.

Вашият коментар