понеделник, октомври 3, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоИнсектицидиНОВИНИРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

СИНДЖЕНТА – ВОДЕЩИ ХИБРИДИ В ЦАРЕВИЦА ЗА 2014

През 2013 г. година хибридите царевица на СИНДЖЕНТА доказаха високия си добивен потенциал. За 2014 г. СИНДЖЕНТА продължава да предлага отличнир

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

СИНДЖЕНТА – ВОДЕЩИ ХИБРИДИ В ЦАРЕВИЦА ЗА 2014

През 2013 г. година хибридите царевица на СИНДЖЕНТА доказаха високия си добивен потенциал. За 2014 г. СИНДЖЕНТА продължава да предлага отличнирешениявисокодобивни хибриди и растителната защита

СИНДЖЕНТА е утвърдена фирма в практиката при внедряването на новости – в селекцията на нови високодобивни хибриди, растителната защита, торенето на културите, нови комплексни предложения при отглеждането на основните култури в растениевъдството.При царевицата,хибридите на СИНДЖЕНТАдадоха изключително високи добиви през 2013 година(детайлна информация тук:https://www.syngenta.com/country/bg/bg/businessandproducts/Pages/Corn%20hybrids.aspx), както в ранните ФАО групи (100 – 200), така и в средно-ранните ФАО групи (300 – 400) показаха. Стабилността на добивите се доказа в условията на валежи до края на месец юни, последвано от високи температури и силна суша през юли и август. Друга характерна особеност на развитието на хибридитебеше почти 100% опрашване, оплождане и особено запълване на кочана със зърна до неговия връх и добивите бяхана необходимото високо ниво, което в крайна сметка е най-важния и отличителен показател. Засушливите условия на първите два месеца на 2014 г. поставят въпроса кой е правилният избор на хибрид царевица  за тази година.

При ранните хибриди от група ФАО 100 – 200 Синджента препоръчва водещите СИ НОВАТОП, НК ОЛИМПИК, СИ ОНДИНА и НК КАНЗАС. Това са хибриди, които иматвисок добивен потенциал, съизмерим с хибридите от средно-ранната група при нормални условия за отглеждане на царевица, могат да се засяват при температура на почвата минимум 5 градуса, адаптивни са за отглеждане в почти всички райони на страната и са подходящи за отглеждане като втора култура след прибиране на рапица или ечемик, което носи допълнителни приходи за същата година.

СИ НОВАТОП като най-ранен хибрид (ФАО 170), е адаптивен за различни райони на отглеждане,апрез 2013 даде разултати над 1 000 кг/дка и дори над 1200 кг/дкав Северна България (Обнова, ЗК Единство 93 – 1 240 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 192 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 120 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 082 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 054 кг; Бабук, ЗК Мотор 92 – 1 268 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 078 кг).  В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 611 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов, и 532 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг.

НК ОЛИМПИК (ФАО 230) е един традиционен хибрид, който дава стабилни добиви както през „влажни“, така и през „сухи“ години. Резултати от над 1 000 кг/дка и дори над 1200 кг/дкаса нормални при благоприятни условия за развитие на царевицата (Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 254 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 207 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 147 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 052 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 116 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 011 кг). В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 569 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, и 535 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг.

СИ ОНДИНА (ФАО 250) е хибрид, който беше внедрен преди 2 години, и показва стабилни добиви също през „влажни“, и „сухи“ години. Хибрида е толерантен на температурни амплитуди, и подходящ за отглеждане при по-сухи условия. През 2013 година резултатите над 1 000 кг/дкаи много резултати над 1200 кг/дка, доказаха неговия добивен потенциал (Обнова, ЗК Единство 93 – 1 253 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 234 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 213 кг; Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 210 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 160 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 054 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 381 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 153 кг, Крушари, КПТД Ренесанс – 1 016 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 015 кг). В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 650 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, 608 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг, и 565 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов.

НК КАНЗАС (ФАО 280) е хибрид адаптивен за отглеждане при различни почвено-климатични условия. Получените добиви потвърдиха неговия много висок добивен потенциал потенциал  и стабилност(Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 260 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 246 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 179 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 123 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделц 93 – 1 168 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 136 кг; Павликени, ЗП Раденко Чолаков – 1 116 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 353 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 059 кг, Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 049 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 001 кг). При производствени условия в Ситово, Никола Слатински ЕООД от този хибрид е получен добив от 1 150 кг/дка. В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 527 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, 568 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг, и 504 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов.

При средно-ранните хибриди от група ФАО 300 – 400 през 2013 година се доказаха хибридите НК КОБАЛТ, НК ТЕРМО, НК КОЛУМБИЯ и НК ПАКО. Това са хибриди, с открояващ се висок добивен потенциал, адаптивни и пластични за отглеждане във всички „царевични“ райони на страната, бързо отдават влагата, подходящи както за интензивно, така и за екстензивно производство, а някои от тях благодарение на това че имат голяма вегетативна маса са подходящи и за отглеждане на силаж (НК КОБАЛТ, НК КОЛУМБИЯ).

Хибриди царевица на синджента

НК КОБАЛТ (ФАО 340) е пластичен и адаптивен хибрид за различни райони на отглеждане, подходящ  за зърно и силаж, и „дава“ много добри добиви както в „сухи“, така и във „влажни“ години. Добивите през 2013 година на опитни полета в Северна България бяха: Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 312 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 220 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 192 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделец 93 – 1 183 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 138 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 095 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 087 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 064 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 035 кг; Крушари, КПТД Ренесанс – 1 003 кг. В Южна България при стресови условия хибридът даде добиви от 586 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков, 585 кг в Бели Бряг, ЗКПУ Бели Бряг, и 513 кг в Камено, ЗП Данаил Иванов.

НК ТЕРМО (ФАО 370) е най-пластичният хибрид – дава много стабилни добиви в сухи и влажни години, поради тази си характеристика през 2013 г. в Северна България постигна много високи добиви: Козловец,ППОКЧС Земеделец 93 – 1 327 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 260 кг; Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 204 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 144 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 115 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 068 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 325 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 049 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 071 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 070 кг; Кайнарджа, Зърно ЕООД – 1 038 кг; Добротич, ЕТ Тисо – 1 035 кг. В Южна България при стресови условия хибрида даде добиви от 624 кг в Карнобат, ЕТ Миньо Стайков.

НК КОЛУМБИЯ (ФАО 440) е пластичен хибрид за зърно и силаж, с висок добивен потенциал  при екстензивно и интензивно производство, който в Северна България даде добиви както следва: Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 352 кг; Йоглав, ЗП Павел Бурмов – 1 300 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 230 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 176 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделец 93 – 1 270 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 110 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 080 кг; Професор Иширково, ЗК Нива 93 – 1 437 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 071 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 035 кг.

НК ПАКО (ФАО 490) е „най-късният хибрид“ в листата на Синджента, с добра устойчивост на стресови фактори и висок добивен потенциали през 2013 г. се доказа като много надежден с добиви: Средна Кула/Русе, ЗКПУ Родна Земя – 1 378 кг; Обнова, ЗК Единство 93 – 1 153 кг; Горна Студена, ППОК Напредък Студена – 1 152 кг; Козловец, ППОКЧС Земеделец 93 – 1 144 кг; Горна Митрополия, ЕТ Хелга  – 1 136 кг; Павликени, ЗП Раденко Чолаков – 1 105 кг; Пиргово, ЗП Симеон Бянов – 1 090 кг; Бабук, ЗК Мотор 93 – 1 363 кг; Ивански, Елкофал ООД – 1 106 кг; Бенковски, ЗК Бенковски – 1 071 кг; Трапище, ЗП Ариф Мустафов – 1 133 кг.

Растителнозащитна технология при царевица от СинджентаВсички тези резултати при хибридите царевица бяха получени при технология на отглеждане както е при земеделския производител на неговите производствени полета (почвообработки и торене), и прилагане на технология на растителна защита на СИНДЖЕНТА – третиране след сеитба преди поникване на културата с почвен хербицид (ДУАЛ ГОЛД,ГАРДОПРИМ ПЛЮС ГОЛДили ЛУМАКС – според случаите на заплевеляване) и употреба на вегетационни хербициди (ЕЛУМИС ОД, МИСТРАЛ, КАСПЪР, ПИК)спрямо нуждата в конкретния случай. За подробна Програма Царевица 2014 кликнете тук.

През 2014 година СИНДЖЕНТА внедрява в практиката още значими новости (нови хибриди, подобрени оферти за някои хербициди за борба с плевелите) при царевица, за подобряване още повече ефективността на производството.

За повече и информация може да видите каталога за добиви тук: https://staging.nxtbook.com/syngenta/Syngenta_BG/Yields_2013/stage.php

или дасе обърнете към СИНДЖЕНТА БЪЛГАРИЯ ЕООД, 1618 град София, бул. Братя Бъкстон № 35, телефон 02/81 88 910,e-mail: Bulgaria.office@syngenta.bg, www.syngenta.bg

Вашият коментар