понеделник, септември 21, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниЗърнопроизводствоКартофопроизводствоНОВИНИ

Собствениците на съседни имоти ще са с предимство в търговете за земи от бившите стопански дворове

Министърът на земеделието ще може да се разпорежда чрез търг с имоти в бившите стопански дворове

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

595Четения

При провеждането на търгове за продажба на свободни, негодни и неподлежащи на възстановяване имоти в бившите стопански дворове, както и на земеделските земи в границите на стопанските дворове, право на участие в първия търг ще имат собствениците на съседните имоти и едва при липса на интерес, на следващите търгове ще могат да кандидатстват всички заинтересовани лица. Това предвиждат промени в закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

 

Освен това министърът на земеделието и храните ще може да се разпорежда чрез търг с имоти, намиращи се в границите на бившите стопански дворове, които с парцеларни планове или с планове на новообразувани имоти са били определени като незастроени, негодни и неподлежащи на възстановяване или като свободни земеделски земи – частна държавна собственост до влизането на закона в сила, но впоследствие върху тях е извършено строителство на сгради или съоръжения.

 

Предвижда се също така лицата, придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организации по §12 от Преходните и заключителни разпоредби, да придобият собственост върху застроената и прилежащата им площ. С промените се дава възможност на министъра на земеделието да делегира правомощия на директорите на областните дирекции „Земеделие” да провеждат процедурата по продажбата на тези земи. За целта ще се назначава комисия, в която ще участват и длъжностни лица от Министерството на земеделието и храните.

 

NivaBG.com

Вашият коментар