вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
ЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна ЗащитаТорове и препаратиФунгицидиХербициди

Стабилни добиви с технологията за отглеждане на рапица на Синджента

Синджента е единствената мултинационална фирма

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

С всяка изминала година българските фермери се убеждават в отличните резултати, които се постигат с комплексните решения  в производството на рапица, предлагани от Синджента.

Синджента е единствената мултинационална фирма, която има капацитет да предложи комплексен подход при отглеждането на рапица в страната. Като фирма, която приема успеха на всеки един фермер за лична мисия, за Синджента сезонът започва с професионалните съвети предоставени от специалистите във фирмата, обхващащи цялостната технология за отглеждане на културата – сеитбооборота, обработката на почвата, растителната защита, основното торене, листното подхранване и всичко друго което трябва да се вземе предвид до прибиране на реколтата.

Освен полезните съвети за цялостен, устойчив подход за отглеждане на маслодайната култура, Синджента предлага високодобивни хибриди рапица, ефикасна растителна защита и висококачествени листни торове.

Благодарение на опита си Синджента успешно извършва подбор и внедряване на подходящи хибриди рапица изцяло съобразени със спецификата на различните агрометеорлогични условия  в различните райони на страната. Патентованата SAFECROSS система, осигурява по-високи добиви и отговаря на нуждите на пазара за хибриди с висока устойчивост на болести и неблагоприятни климатични условия. Новата генерация рапици на Синджента ежегодно увеличава своите пазарни дялове и участва в производството на все повече земеделски производители.

Хибридите НК Октанс и СИ Колумб се характеризират с изключително висок добивен потенциал, добра толерантност към болести и много добра адаптивност към различни микрорайони на отглеждане. НК Каравел е добре познат на българските земеделци, и продължава заслужено да се слави с мотото „Винаги сред най-добрите“.  

С висока пластичност по отношение на климатичните условия и стабилни добиви се открояват вече наложените НК Карибик и  НК Формула.Тези характеристики носи и НК Техник, който притежава и толерантност на Фома и Склеротиния. 

За да се осигури добър старт  на рапицата и отлична гарнираност на посевите, както и да се изведе безкомпромисна борба срещу появата на устойчиви плевели, Синджента предостави своето решение на българския пазар – почвеният хербицид ТЕРИДОКС.

Масова практика в България е в сеитбооборота да се използват хербициди със сходен механизъм на действие. Така наречените ALS инхибитори са сред най-често употребяваните хербициди при слънчоглед, царевица, житни култури, а от скоро и при рапица. Тази практика стимулира възникване на устойчиви видове. Именно за това програмата на Синджента предлага използването на хербицида ТЕРИДОКС, който е с различен механизъм на действие и намалява риска от възникване на устойчивост на плевелите и компрометиране на борбата с тях при останалите култури.

 

Срещу самосевки от житни култури е подходящо да се третира с високоефективния вегетационен, системен хербицид ФУЗИЛАД ФОРТЕ, който след попадане по листата на житните плевели и самосевките се придвижва чрез флоема и ксилема в корена и точките на нарастване, и унищожава надеждно плевелите, като едновременно с това има високо ниво на безопасност за културата.

Топрекс е растежният регулатор и фунгицид за високи добиви в рапицата. ТОПРЕКС е регистриран в България като растежен регулатор и фунгицид срещу Фома, но успешно се справя и в борбата с Алтернария. ТОПРЕКС може да се прилага есента, като освен фунгицидното действие, ограничава растежа на стъблото, стимулира корена, повишава студоустойчивостта и запазва плътността на културата и добивния потенциал. С пролетното приложение освен, че ограничава растежа на стъблото и запазва добивния потенциал, ТОПРЕКС стимулира разклоняването, намалява риска от полягане и синхронизира цъфтежа и зреенето.

КАРАТЕ ЗЕОН е логичният избор за борба с неприятелите в рапица. Регистриран е в страната срещу рапична листна оса и рапичен цветояд. А в редица европейски страни се използва и за борба срещу стъблена бълха, листни въшки, възрастното на рапичния стъблен скритохоботник и др. КАРАТЕ ЗЕОН е безопасен за пчели (при употреба съгласно указанията в етикета).

За да се намалят загубите при прибиране се препоръчва десикация на културата. Като изключително подходящ продукт се откроява РЕГЛОН ФОРТЕ, който осигурява контролирано прибиране на продукция с високо качество. Продуктът има добър ефект и при по-ниски температури, което се обуславя от фактът, че за ефикасното му действие е необходимо наличие на светлина, а не на топлина.

От изключителна важност за оптималното развитие на културата е навременното внасяне на критичните за рапицата хранителни елементи  Сяра и Бор. С приложението на специално разработения за култури със слята повърхност – ВУКСАЛ Сяра сепредотвратява и бързо се коригира недостига на сяра,и се подобрява усвояването на азотните торове, внесени с основното торене.

ВУКСАЛ Бор е силно концентриран листен тор за преодоляване недостига на бор по бърз и сигурен начин. ВУКСАЛ Бор съдържа още азот, фосфор и микроелементи. Приложението му подобрява устойчивостта срещу стрес, увеличава масленото съдържание и спомага за образуването на повече семена при рапицата (по-пълни шушулки). ВУКСАЛ Бор гарантирано осигурява поемането на фосфор през листата при неблагоприятни условия (студ, суша и др.).

С цялостната технология на Синджента и по-рентабилните пакетни предложения фирмата подпомага стремежа на българските земеделци към по висок добив с по-добро качество.

Вашият коментар