Стартира приемът на стратегии по подмярка 19.2

Кандидатите по проектите ще получават безплатни консултации
   Прочетена: 427 пъти
Стартира приемът на стратегии по подмярка 19.2
Стартира приемът на стратегии по подмярка 19.2

От аграрното ведомство информират, че започва вторият прием на стратегии по подмярка 19.2 от ПРСР за ВОР с общ бюджет от 349,3 млн. лева. Максималният размер на допустимите разходи за проект към стратегия за ВОМР, финансиран от ЕЗФРСР е в размер до 200 000 евро. В рамките на първата покана бяха сключени 40 споразумения с местни инициативни групи (МИГ) за изпълнение на стратегии за ВОМР.Със стратегиите ще се финансират инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм, опазване на културното наследство на териториите, намаляване на безработицата, обучения, внедряване на иновации и др. . Ще се извършват безвъзмездни консултации на местните общности за процеса по подготовка и изпълнение на проектите към стратегиите, както и популяризирането на възможностите за финансиране, които представляват.         


Автор  
КОМЕНТАРИ
Няма коментари!
ОЩЕ ПО ТЕМАТА