събота, юни 3, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоЛозарствоОвощарствоОвощарствоРАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна ЗащитаТорове и препарати

Състояние на земеделските култури през юни

Интензивните валежи предизвикаха преовлажняване на почвите и доведоха до развитието на множество неприятели по земеделските култури

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Фитосанитарно състояние на земеделските култури към 01.06.2014 г.

Интензивните валежи в началото на месец май предизвикаха преовлажняване на горните почвени слоеве и възпрепятстваха земеделските дейности. Влажното време през първата и втората десетдневка на месеца беше предпоставка за развитието и разпространението на редица гъбни и бактерийни болести. В някои области на Северна и Централна България, локални бури и градушки нанесоха щети по част от земеделските култури. След хладното и влажно време през първото и второто десетдневие на май, последвалото затопляне на времето се оказа благоприятно за развитието на културите и даде възможност за провеждане на неотложните растително защитни и агротехнически мероприятия.

При пшеницата и ечемика протичаха фенофазите „цъфтеж” – „млечна зрялост”, а при царевицата и слънчогледа „листообразуване”.

ПШЕНИЦА И ЕЧЕМИК Фенофаза:

пшеница – „млечна зрялост” до „восъчна зрялост” ечемик – „млечна зрялост” до „восъчна зрялост”

Подхранени са общо 11 647,780 хил. дка (89 % от общата посевна площ пшеница и ечемик), от тях:

пшеница – 9 968,47 хил.дка (90% от посевната площ на пшеницата); ечемик – 1 679,31 хил.дка (85 % от посевната площ на ечемика).

Контрол на плевелите:

Третирани с хербициди са общо 8 871,410 хил. дка (67,963 % от общата посевна площ пшеница и ечемик), от тях:

пшеница – 7 534,1 хил.дка (67,993 % от посевната площ на пшеницата); ечемик – 1 337,32 хил.дка (67,795 % от посевната площ на ечемика);

Вредна житна дървеница

Валежите и понижаването на температурите през месец май, бяха предпоставка, както за намаляване на яйчната плодовитост на възрастните женски екземпляри, така и за разтегления период на яйцеснасяне, удължено ембрионално развитие и излюпване на ларвите на вредната житна дървеница. Към момента в посевите се срещат всички стадии на неприятеля: възрастни, яйца и ларви от I-ва и II-ра възраст до ларви Ill-та възраст. Отчетената плътност на възрастните и ларвите до момента е под прага на икономическа вредност (ПИВ). Удълженото ембрионално развитие допринесе за паразитирането на
яйцата на вредната житна дървеница от яйчните паразити от род Trissolcus (=Asolcus) и род Telenomus, което може силно да намали плътността на ларвите. Паразитираните яйчни купчинки, достигнаха: 30-40% в района на Габрово, 45-50% в района на Пазарджик и 50­70% в районите на Велико Търново и Пловдив.

Третирания срещу възрастните са извършени на 1 592,8 хил. дка, а срещу ларвите на 431,6 хил. дка. Продължават наблюденията върху популационната плътност и вредната дейност на неприятеля.

Обикновена житна пиявица

Масово вредоносна дейност от ларвите е констатирана в цялата страна. Вредителят обикновенно се разполага на хармани в нападнатите посеви. При направените обследвания, отчетената плътност на ларвите в нападнатите площи е около и над ПИВ в районите на Благоевград, Варна, Г аброво, Разград, Добрич и Ямбол.

Третиране срещу възрастното е извършено на площ от 141,63 хил. дка, а срещу ларвите на 1 315,21 хил. дка в областите Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Плевен, Разград, Русе, Стара Загора и Търговище.

Констатирана е вредоносна дейност от листни въшки в областите Благоевград, Варна, Габрово, Разград, Добрич и Ямбол. При обследванията в нападнатите площи плътността е под ПИВ. Нападнати са 180 хил. дка, а са третирани 161 хил. дка.

В края на месец май е установено начало на излюпване на ларви от пшеничен трипс в районите на Варна, Враца и Габрово. До момента плътността му е под ПИВ. Септориози

Агрометеорологичната обстановка през месец май създаде продължителен рисков период за развитие на причинителите на септориози. Масови появи от патогените са наблюдавани по долните и средни етажи от растенията при пшеница и ечемик със степен на нападение от 10-25% в областите В. Търново, Видин, Ловеч, Перник и Сливен. Степен на нападение от 5 до 30% е установена в областите Кюстендил, Пазарджик, Стара Загора и Хасково.

Нападнати са 1 812,7 хил.дка. Едно третиране е проведено на 3 250,55 хил. дка, два пъти са напръскани 453 хил.дка, а три пръскания 92,50 хил. дка.

Брашнеста мана

Климатичните условия през месец май бяха благоприятни за развитието на болестта в цялата страна. В гъстите и напреднали фенологично посеви с пшеница са установени пустули по долните и средни етажи на растенията. Такива са отчетени в областите Бургас, Добрич и Стара Загора. Пустули на последният лист са констатирани в област Пловдив.

В страната са нападнати 2 051,45 хил.дка, един път са третирани – 5 699,20 хил. дка, два пъти – 1 463,5 хил.дка и три пъти – 92,50 хил. дка.

Кафява и жълта ръжда

Климатичните условия през месеца бяха изключително благоприятни за развитието и разпостранението на ръждите в цялата страна. Сори от кафява ръжда по флагелния лист и плътност над ПИВ са установени в областите: Бургас, Перник, Стара Загора и Шумен. В областите:          Варна, Велико Търново, Добрич, Пловдив, Сливен и Търговище са

наблюдавани сори от жълта ръжда по флагелния лист и степен на нападение до 50% нападната листна маса.

Третирани срещу раждите са 2 064, 62 хил. дка, като на 453 хил.дка са извършени две, а на 92,50 хил. дка три третирания.

РАПИЦА

Фенофаза: „нарастване на шушулки” – „узряване”

Подхранени площи 1 670, 400 хил. дка

Пропаднали площи 1,200 хил. дка в област Ямбол

През пролетта вегетационни хербициди са приложени общо на 791,5 хил. дка маслодайна рапица (43 % от засетите площи).

Рапичен цветояд

Приключи извеждането на химичният контрол срещу неприятеля. Третираните площи възлизат на 1 244,88 хил. дка (67,6 % от останалата за отглеждане площ). В област Разград има площи с извършени двукратни и трикратни пръскания.

Зелев шушулков хоботник

Неприятелят е установен в областите: Велико Търново, Плевен, Разград и Търговище. Висока плътност от популацията на неприятеля до 5-7 бр./кв.м. (при ПИВ 2-4 бр./кв.м) са отчетени в районите на Велико Търново и Търговище. Третирани са 1,5 хил. дка в област Велико Търново. Отворите по шушулките направени от зелевият шушулков хоботник, не нанасят големи икономически щети, но се използват за яйцеснасяне на зелевото комарче по шушулките. В областите Бургас и Търговище е констатирано 5­10% нападение по шушулките от ларвите на зелевото комарче.

Честите валежи по време на цъфтежа и окапването на венчелистчетата на рапицата, създадоха благоприятни условия за инфекции от бяло гниене /скеротиниоза/. Посеви с единично повредени растения, по стъблата на които има бял налеп и склероции са наблюдавани в района на Стара Загора. Предпазни третирания са извършени на 66,6 хил. дка.

ЦАРЕВИЦА

Фенофаза: „3-ти лист” – „7-ми лист”

Сеитбата на царевица се забави поради падналите обилни дъждове в повечето области на страната. Там където е установено изнасяне и загниване на семената се наложи презасяване на културата.

До началото на месец юни при царевицата почвени хербициди са приложени на 2 459,720 хил. дка (67 % от посевната площ). Вегетационни хербициди са приложени на 802,330 хил.дка (32 % от посевната площ).

Сив царевичен хоботник

Сивият царевичен хоботник нанася особено големи повреди при поникване на растенията. Вредна дейност от неприятеля е констатирана в областите: Видин, Враца, Варна, Велико Търново и Плевен. Отчетената плътност е от 0,3 до 2 бр. възрастни/кв.м. Над ПИВ е установеното нападение в областите Враца и Плевен, където са извършени вегетационни третирания на 51,2 хил. дка.

Царевичен стъблопробивач

Летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля се наблюдава в областите Видин и Пловдив. В района на Пловдив от 26 май е отчетено начало на яйцеснасяне. Плътността на първо поколение засега е под установения праг на икономическа вредност.

Начало на летеж, по феромонови уловки, на пеперудите на памуковата нощенка е отчетено в Пловдив от 26 май. В област Велико Търново е отчетено нападение над ПИВ от полски щурци на 0,65 хил. дек царевица.

СЛЪНЧОГЛЕД

Фенофаза: „2-ри чифт същински листа” – „8-ми чифт същински листа”

При слънчогледа с почвени хербициди след сеитбата, преди поникването са третирани 3 949,3 хил.дка. (53,7% от посевната площ). Вегетационни хербициди срещу видовете едногодишни и многогодишни житни, както и широколистни плевели са приложени на 1 112 хил.дка (15,1% от посевната площ). Към момента продължава извършването на механизирани обработки в междуредията и химични обработки с вегетационни хербициди.

Сив царевичен хоботник

Отчетено е нападение от възрастните на неприятеля в областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца и Разград. Констатираната плътност е от 0,2 до 1 бр. възрастни/кв.м. Вегетационни третирания не са проведени.

Полски щурци

Както и през 2013 г. вредителят се наблюдава в лични дворове, необработваеми площи и площи засети със слънчоглед. В масивите със слънчоглед вредна дейност е констатирана в областите: Бургас, Велико Търново, Пловдив и Сливен. Отчетената плътност е 2 бр./кв.м. В сравнение с предходните две години в района на Бургас плътността на щуреца пустинник е много по-ниска и тази година се задържа около ПИВ. Въпреки това уплахата от нанесените щети през миналите години мобилизира земеделските стопани и са напръскани 135 хил. дка.

Общо в страната химично третиране е извършено на 140,6 хил. дка.

Мана по слънчогледа

През последните четири години, третираните семена и устойчивите на всички раси мана хибриди бяха основанието за ограничаване на патогена. Влажната пролет на тази година и присъствието на пазара на хибриди без устойчивост на мана са причина в страната да се констатират прояви на болестта. Единично засегнати растения от системната форма на мана са отчетени в областите Пловдив, Хасково и Търговище.

КАРТОФИ

Фенофаза: „засаждане” – „бутонизация”

На засадените в края на месец април площи с картофи, почвени хербициди са приложени на 29,2 хил.дка (30% от посевната площ). Вегетационни хербициди до началото на месец юни са приложени на 7,5 хил. дка.

Към настоящият момент в посевите с картофи се наблюдава масово излюпване на ларвите на колорадския бръмбар и вредна дейност от възрастните и ларвите на неприятеля. Извършени са третирания на 17,2 хил. дка еднократно и на 6,5 хил. дка два пъти.

Единични петна от картофена мана са установени в районите на Благоевград, Враца, Плевен и Г аброво. В Пазарджик са констатирани масови прояви на патогена, като нападението по ранните картофи в най-силно нападнатите посеви достига 90-100%.

До момента са третирани 30,1 хил. дка, на 13,4 хил. дка са проведени две пръскания. В района на Пазарджик са направени между 2 и 4 третирания.

Кафяви листни петна (Алтернария)

До края на месец май единични петна от алтернария са отчетени в районите на Пазарджик, Смолян, Кюстендил, Видин, Плевен и Габрово. Третирани са 25,7 хил. дка.

СЕМКОВИ ОВОЩНИ ВИДОВЕ

Фенофази: Ябълки и Круши – „плод с големина на орех” – „нарастване на плода”

Ябълков плодов червей

През отчетния период в цялата страна се наблюдава постоянен летеж на пеперуди от първо поколение на неприятеля по феромонови уловки. Начало на яйцеснасяне е установено в периода 07-15.05 в областите: Бургас, Благоевград, Варна, Пазарджик, Плевен и Стара Загора. В област Видин начало на яйцеснасяне е констатирано от 26.05. Температурните колебания и нестабилното време през месец май удължиха ембрионалното развитие на ябълковия плодов червей. Начало на излюпване на гъсениците се наблюдава от 13.05 в област Благоевград; 22-23.05 в области Бургас, Варна, Пазарджик,

Пловдив и Търговище; 24-29.05. в области Стара Загора и Плевен. Начало на вредна дейност е констатирана в област Варна, Пловдив и Пазарджик. Третирани са 16,5 хил. дка ябълки.

Кръгломиниращ молец

До края на месец май все още не е приключило развитието на първо поколение на кръгло миниращият молец. Динамично променящите се климатични условия допринесоха за разтегленото развитие на всички стадии от фенологичното развитие на вида. През настоящата година се наблюдава продължителен летеж на пеперудите от първо поколение на неприятеля, което не е характерна тенденция за него. Ниските температури през месец май удължиха ембрионалното развитие и станаха причина и за по-дългия период на излюпване на гъсениците. В област Бургас се наблюдава масово яйцеснасяне от 09.05, начало на излюпване от 09.05 и масово излюпване от 25.05. Първи видими мини са констатирани в области Бургас, Видин и Пазарджик в периода 08-26. 05. Плътността от първо поколение се движи в границите: 4-5 бр. мини на лист в област Бургас и 2-5 бр. мини на лист в област Пазарджик. Третирани са 7,985 хил.дка ябълки.

Червен овощен акар

С понижаването на температурите и падналите валежи през месец май се ограничиха временно повредите от смесените популации на вида. През периода 03-12 май се наблюдава начало и масова поява на първи възрастни от новото поколение. Начало и масово яйцеснасяне е констатирано в област Бургас в периода 09-26.05. Начало на излюпване на летни ларви е отчетено в периода 15-18.05 в области Пловдив и Пазарджик. Констатираната плътност на подвижни форми към този момент е 1-2 бр./лист във област Варна и 3-5 бр./лист в област Бургас. В област Пловдив и Пазарджик неприятелят задържа масовите си прояви при свит ареал на разпространение. Третирани са 5,67 хил.дка ябълки и 0,32 хил. дка круши.

Ябълкова плодова оса

Начало на излюпване на неприятеля се наблюдава от 02.05. в област Стара Загора, 07.05 в област Пазарджик, 14.05 в област Варна. Окапване на червиви плодове е констатирано в периода 16-23.05 в област Пазарджик, където са отчетени 5-8% повредени завръзи.

През месеца се наблюдава постепенно повишаване на популационната плътност и вредоносната дейност от листни въшки. Констатирано е нападение от зелена ябълкова листна въшка с плътност за област Благоевград 8-25 бр./100 летораста, за област Варна 3-4 бр./100 леторасти и 5-15 бр./100 летораста за област Плевен. Третирани са 14,7 хил. дка ябълки и 0,08 хил. дка круши.

Нападение и висока плътност от калифорнийска щитоносна въшка, се наблюдава в ябълкови градини и стари овощни насаждения в областите Пловдив и Пазарджик, където в периода 25-26 май е установено начало на раждане на ларвите от първо поколение.

Струпясване по ябълката

Падналите валежи през месец май благоприятстваха развитието и разпространението на патогена. Неустойчивите агрометеорологични условия рязко повишиха степента на нападение по листата и плодовете, а в същото време затрудниха извеждането на химичния контрол срещу струпясването. На места се създадоха условия и за вторично развитие на болестта.

Първи петна по листата са установени в периода 02-03.05 за области Бургас и Плевен, в периода 07-12.05 за области Видин и Търговище. В областите Благоевград и Варна, първи петна по листата са установени в периода 14-20.05. Първи петна по плодовете са констатирани в периода 07-14.05 в области: Пловдив, Разград, Бургас, Пазарджик и Плевен, в периода 16-19.05 в области: Благоевград, Видин и Враца.

До този момент от вегетацията на културите се наблюдава от слаба до средна степен на нападение по листата и плодовете на ябълката и крушата. При чувствителните сортове в области Пазарджик и Разград е констатирана средна до силна степен на нападение по листата и плодовете. В най-силно нападнатите градини с пропуски в растителната защита се наблюдава прегаряне и опадване на листата.

Третирани са 37,4 хил.дка ябълки и 2,1 хил. дка круши Брашнеста мана

Локалната форма на болестта по листата е установена в периода 08-15.05 в области Пазарджик, Бургас и Благоевград. В района на Благоевград и Плевен е констатирано степен на нападение от 2 до 5% нападнати леторасти.

Третирани са 12 хил.дка ябълки.

КОСТИЛКОВИ ОВОЩНИ

Фенофаза: Череши, вишни, сливи, праскови и кайсии – „нарастване на плода” Черешова муха

През месец май е отчетен начало и масов летеж на черешовата муха във всички райони на страната. Дадени са сигнали за борба срещу възрастното преди яйцеснасяне. Проведено е едно третиране на 39,4 хил. дка, второ третиране е извършено на 3,3 хил. дка. Листогризещи гъсеници

От средата на месеца започна какавидирането на листозавивачките. Срещу листогризещи гъсеници и педомерки е проведено едно третиране на обща площ от 18,5 хил. дка вишни и череши в области Монтана, Пазарджик и Разград.

От втората половина на месеца е отчетено повишаване на популационната плътност на листните въшки, като плътността им в повечето райони на страната е около ПИВ. В областите Пловдив, Сливен и Благоевград е проведено третиране на 10,18 хил. дка череши и вишни. В областите Добрич и Плевен е проведено едно третиране на площ от 2,65 хил. дка сливи.

Сливова щитоносна въшка

Масово раздвижване на ларвите е отчетено в районите на Пловдив и Пазарджик. Отчетената плътност е над ПИВ. На площ от 5,9 хил.дка са проведени две третирания. Черна сливова плодова оса

През месеца е наблюдавано начало и масово окапване на червивите плодчета, поразени от осата. Отчетени са 3-10% нападнати плодчета от лъжегъсениците на осата в области Ловеч, Пазарджик и Разград и до 15% нападнати плодчета в област Кюстендил.

На обща площ от 27,66 хил. дка сливи срещу неприятеля са проведени от едно до две третирания.

Във всички райони на странате е отчетено излюпване на сливов плодов червей. Всички областни дирекции по безопасност на храните са дали сигнали за третиране. Такова е проведено на 31,45 хил.дка. В момента в страната се провежда второ третиране срещу неприятеля.

Продължава летежа на източния плодов червей. Регистрирано е масово излюпване на гъсениците в цялата страна. Първото пръскане срещу първо поколение на неприятеля е извършено. Подаден е сигнал за второ пръскане. Третирани са 37,69 хил. дка праскови и 16,99 хил. дка кайсии.

През месец май е регистрирано началото на летеж на първо лятно поколение на Прасковеният клонков молец (анарзия). Хладната пролет забави и удължи периода на летежа. Към момента в цялата страна неприятелят се намира в стадии на развитие от „масов летеж“ до „масово яйцеснасяне“. Анарзията запазва висока популационна плътност при непроменен ареал. Третирани са 2,3 хил. дка праскови.

Метеорологичните условия бяха изключително благоприятни за проява и разпространение на болестта ранно кафяво гниене. Констатирана е средна до силна степен на проява на болестта по клонки и по плодове при череши и вишни в повечето райони на страната. Първите симптоми са наблюдавани по цветовете, като заразата е

преминала по цветната дръжка до носещата клонка и леторастите. Ежедневните превалявания по време на зреенето на черешите причиниха и напукване на плодовете, което допълнително благоприятства развитието на патогена по тях.

Проведено е третиране срещу болестта на 52,03 хил. дка, като в повечето райони са проведени две третирания.

При сливовите насаждения в областите: Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив и Сливен е констатирано средна степен на нападение от болестта по плодове и леторасти. Проведени са от едно до четири третирания на 37 хил. дка сливи, като само през месец май са третирани 14,74 хил. дка.

При праскови и кайсии са отчетени масови прояви от ранното кафяво гниене по леторасти и плодове в областите: Благоевград, Видин, Пловдив и Разград.

По време на узряването на черешите в области Пловдив и Ловеч е отчетена поява на късно кафяво гниене по плодовете. Третирани са 0,55 хил. дка череши в област Ловеч. Късно кафяво гниене е установено и по плодове от сливи в области Пловдив и Пазарджик, където е извършено едно третиране на 3,7 хил. дка.

Сачмянки

През настоящата година отчитаме повишаване степента на нападение от гъбна сачмянка по череши. В обследваните градини са наблюдавани масови прояви по листата. Степента на нападение се движи в диапазон от слаба до средна, в зависимост от сортовата чувствителност. По плодовете на череши и вишни пораженията са до 5%.

Проведено е от едно до три пръскания на 37,14 хил. дка череши и вишни.

При сливите проявлението на сачмянки е слабо. В Разград е констатирана силна степен на нападение по листата и плодове. Проведено е третиране на 33,46 хил. дка, като само през месец май са третирани 2,98 хил. дка.

Степента на нападение от сачмянката при праскови и кайсии варира от средна до силна. Запазва се устойчив фон на зараза. Приложени са до 2 пръскания на 28,8 хил. дка праскови и 19,6 хил. дка кайсии.

Бялата ръжда е най-вредоносната болест по черешата, която масово се разпространява при дъжд. През месец май при обследванията на черешовите градини е отчетено 10-20% нападната листна маса. Проведено е едно третиране на 22,8 хил. дка череши и вишни. Брашнеста мана по прасковата

Високата въздушна влага и честите валежи през месеца създадоха оптимални условия за проявление и вторично развитие на патогена. Първи петна по плода са установени в области Благоевград, Бургас, Разград и Хасково. В области Бургас и Ямбол е отчетена силна степен на нападение по плода.

Третиране е извършено на 19,32 хил. дка. Средно за страната са извършени по две третирания. В област Бургас са третирали 4 пъти, а в област Ямбол 3 пъти.

ЛОЗЯ

Фенофаза: „отделяне на реса”-„цъфтеж”

Мана по лозата

До края на месец май в различните райони на страната са протекли от 1 до 2 инкубационни периода на болестта. Открити са първи „мазни петна” по листата най-рано в район Благоевград на 04.05, а най-късно в район Разград на 26.05. Отчетената степен на нападение в цялата страна е слаба. Честите превалявания и наличието на зараза в отчетния период създадоха оптимални условия за натрупване на силен инфекциозен фон и разпространение на заболяването. Третирани са 437,6 хил. дка, от тях 310,2 хил.дка са третирани двукратно.

В областите Благоевград и Ямбол са наблюдавани начални прояви на брашнеста мана по младите листа. Отчетената степан на нападение е от „слаба” до „средна”. Проведени са от 1 до 2 третирания на площ от 437,6 хил. дка лозя.

Екскориозта е разпространена предимно в области Варна, Монтана, Хасково и по- слабо в останалите региони. Третирани са общо 27,7 хил. дка.

От средата на месец май е установено масово яйцеснасяне и начало на излюпване на гъсениците на шареният гроздов молец. Повредата нанасят гъсениците, които изгризват цветните бутони и ги оплитат с копринени нишки. Проведено е пръскане на 27,7 хил. дка.

Вашият коментар