понеделник, април 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
БабхМЗХНОВИНИ

„Ти Би Ай Банк” се присъедини към схемата за рефинансиране на проекти по ПРСР

Земеделски кредити

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Земеделски кредити

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Румен Порожанов и изпълнителният директор на „Ти Би Ай Банк” – Цветан Петринин подписаха анекс към договор за сътрудничество и нов договор за рефинансиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Според споразумението земеделските производители, бенефициенти на фонда, ще могат да ползват нисколихвени кредити от банката. Сътрудничеството между двете институции датира от юли 2005 г., когато е подписан договор за рефинансиране на кредити за проекти по националните програми на фонда. 


Дейността по рефинансиране на банките в България за кредити за инвестиции в селското стопанство е традиционна за фонд „Земеделие” и се прилага вече повече от 10 години. За този период фондът е рефинансирал търговските банки с над 470 млн. лева, с които банките са кредитирали 1 876 земеделски производители в изпълнението на проекти за създаване на лозя, овощни градини и други трайни насаждения, изграждане на животновъдни ферми, закупуване на селскостопанска техника от висок клас и т.н. ДФЗ, съвместно с Асоциацията на банките в България, изготви процедура и образец на договор за рефинансиране със средства на фонда на търговски банки за предоставяне на кредити. Схемата предоставя финансов ресурс за реализация на одобрени проекти по ПРСР, целящи създаването на нови инвестиции. Кредитирането се осъществява при значително по-изгодни лихвени условия, като размерът на годишния лихвен процент бе предоговорен с банките и намален от 9.0% на 7.0%. Срокът за погасяване на кредитите е до 60 месеца, включително срока за усвояване и гратисния период. Рефинансирането e в размер до 100% от одобрените инвестиционни разходи, намален с изплатените авансови и/или междинни плащания, но не повече от 500 000 лв. Когато стойността на проекта надвишава максималния допустим размер за рефинансиране от ДФ “Земеделие”, банките имат възможност да кредитират разликата със собствени средства. Получената безвъзмездна финансова помощ по мерките от ПРСР се използва за погасяване на предоставения кредит. Целта на схемата е да се повиши размерът на усвоените средства от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и да бъде подпомогнат икономическия растеж в сектора. Активното прилагане на схемата започна в края на август 2011 г., а интересът към нея расте непрекъснато. Сключените договори за рефинансиране с търговски банки вече са 20 на брой, а „Ти Би Ай Банк” е новото име в списъка. Дългогодишното успешно сътрудничество между фонда и търговските банки има значителен принос за развитието на селското стопанство у нас. За момента ДФ “Земеделие” е ангажирал ресурс за над 50 млн. лева за рефинансиране на повече от 200 кредита, като общата инвестиционна стойност на проектите е над 80 млн. лева. СПИСЪК НА БАНКИТЕ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРСР: 1. ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 2. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА 3. АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 4. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК 5. ЧПБ ТЕКСИМ 6. ПРОКРЕДИТ БАНК 7. ТОКУДА БАНК 8. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 9. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА 10. БАНКА ДСК 11. БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ 12. КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА 13. СИБАНК 14. МКБ ЮНИОНБАНК 15. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ 16. ИНВЕСТБАНК 17. РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ 18. ОБЩИНСКА БАНКА 19. БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА 20. ТИ БИ АЙ БАНК

Вашият коментар