събота, април 17, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
БабхЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоЗърнопроизводствоНОВИНИПРСР 2014-2020РАСТЕНИЕВЪДСТВОРастителна Защита

Уточнява се дата за пръскане срещу марокански скакалци в Благоевградско

Уточнява се дата за пръскане срещу марокански скакалци в Благоевградско

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

538Четения

Българска агенция по безопасност на храните следи за състоянието на популацията на мароканските скакалци

Създадена е организация между Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград и кметовете на населените места в застрашените райони за проследяване развитието на мароканските скакалци и за доуточняване на засегнатите площи.


Проведена е среща с експерти от община Петрич за запознаване с обстановката и за уточняване възможността на общината да осигури средства за наемане на техника. Датата на пръскането срещу мароканските скакалци все още се доуточнява. Експертите от Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград са извършили необходимите маршрутни обследвания в районите, където миналата година е установен каламитет. Огнищата от марокански скаклец (от излюпване до втора възраст) са съсредоточени в необработваеми площи и са с висока плътност 8-10 бр./кв.м. Картотекирани са териториите в които съществува потенциална опасност от силно намножаване и разпространяване на популацията, като прогнозата е за 200 дка от месността «Горното поле» в село Марикостиново и 1000 дка от местността «Метлата» в село Генерал Тодоров, община Петрич. В община Кърджали, по-ниските температури и честите превалявания доведоха до забавяне началото на излюпване на мароканския скакалец. Очаква се началото му да започне при трайно повишаване на температурите. От 16 май се извършват маршрутни обследвания в местата, където е установено нападение през 2010 година. Начало на излюпване все още не е установено. Наблюденията  на експертите от Българска агенция по безопасност на храните върху излюпването, развитието на ларвите и популационната плътност на мароканския скакалец продължават.

Вашият коментар