вторник, юли 14, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Увеличиха бюджета по подмярка 4.2 с близо 100 млн. лева

До 14 дни кандидатите с проекти по мярката набрали под 55 точки

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

526Четения

Със заповед на аграрния министър Румен Порожанов от 5 януари 2018 г. бюджетът по подмярката за инвестиции в преработката на земеделска продукция се увеличава с близо 100 млн. лева (49,5 млн. евро) до левовата равностойност на 230,2 млн. евро. Това ще позволи сключване на договори с бенефициери по тази подмярка, чиито проекти са събрали под 55 точки.

В срок до 14 дни от публикуване на заповедта кандидатите със заявления за подпомагане, подадени в периода на прием от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г., получили под 55 точки съгласно критериите за подбор и заявен размер на разходите, надвишаващ левовата равностойност на 2 000 000 евро, следва да подадат предложения за намаляване на размера на допустимите разходи.

Предложенията за намаляване по образец се подават в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“ по място на извършване на инвестицията. Кандидатите с предложения за намаляване на размера на допустимите разходи по т.6 от Заповед № РД 09-6 от 05.01.2018 г. имат право да заявят единствено активи и дейности, идентични с посочените в „Таблица за допустими инвестиции“ към заявленията за подпомагане, подадени в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г Не се допуска замяна на активи или дейности, заявени за подпомагане в рамките на периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г.,в това число замяна на строително-монтажни работи със закупуване на оборудване. Към предложенията за намаляване не се представят запитвания за оферти, оферти или договори с избрани доставчици и изпълнители.

 

Вашият коментар