четвъртък, юни 20, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниНОВИНИ

В Брюксел обсъждат въвеждане на горна граница за директните плащания

В бъдеще още 7 млн. ха трябва да бъдат покрити от директните плащания

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

153Четения
NivaBG.com

В хода на обсъжданията за бъдещето на ОСП след 2020 година в Брюксел текат дискусии за въвеждане на горна граница на директните плащания за стопанство, информира topagrar, позовавайки се на официален документ на главната дирекция по земеделие в ЕК. В него са изведени първите изводи на комисаря по земеделие Фил Хоган за бъдещето на аграрния сектор, мотор за чието развитие трябва да бъдат по възможност свободните пазари за аграрна продукция, които трябва да се развиват нормално без държавна намеса, и експорта на селскостопанска продукция за трети страни.

И в бъдеще индустриалното земеделие трябва само да решава какви рискове да поема, без да се ангажира със застраховане. В документа не са отразени френските идеи за заделяне на 1/3 от бюджета на ОСП за подсигуряване срещу рискове.

Планирани са промени в директните плащания и екологичните задължения, като Хоган изхожда от това, че е необходимо да се подчертаят трансферите на доходи към земеделските производители, и с това и след 2020 година да има повече средства за първия стълб на ОСП (Директните плащания). Експертите се аргументират, че като една от основите в ОСП, в бъдеще директните плащания трябва да покрият още 7 млн. хектара с обработваеми площи.

Въпреки това земеделските производители основно в Дания и Люксембург, но и във всички стари страни членки получават по-малко от заетите в останалите сектори. В източноевропейските страни няма различия в плащанията на заетите както в аграрния сектор, така и в останалите. Разпределението на директните плащания е несправедливо, тъй като 80% от тях отиват в 20% от стопанствата.

За да е целесъобразно разпределението им се обмисля въвеждане на горна граница между 60 и 100 хил. евро за стопанство. за година. При това авторите на документа от главната дирекция по земеделие утвърждават, че трябва да се вземе в предвид ограничаване на освобождаването на работна ръка, което засяга основно големите земеделски стопанства в Източна Германия, Чехия и Словакия.

Освен това се препоръчва уеднаквяване на застрахователните премии на площ в западните и източни страни членки на ЕС, тъй като всички земеделски производители са изправени пред еднакви предизвикателства, без значение от различията в разходите за възнаграждения и цените на земята.

Национална концепция за екологичните плащания

Сегашните екологични плащания са бюрократични и неефективни, тъй като идват от три места: кръстосаното съответствие (съгласно реформата в ОСП от 2013 г. бел.ред.), зелените плащания и програмите за поемане на доброволни агроекологични ангажименти (във втория стълб на ОСП, което води до повишаване на административните разходи и всеобхватен контрол.

 

Те не са подходящи за всички страни на ЕС, ето защо в бъдеще всяка страна в ЕС сама трябва да си поставя различни цели за постигане в областта на агроекологичната политика и да изготвят собствени национални концепции за постигането на тези цели. Те ще са отговорни сами и за провеждане на агроекологичните мерки и осъществяване на контрола върху земеделските производители.

И в бъдеще директните плащания ще са обвързани с екологичните задължения, но страните членки ще трябва да преразпределят бюджетни средства от първи във втори стълб на ОСП, за да могат да надградят програмите за доброволни агроекологични ангажименти в рамките на отделните програми за развитие на селските региони. Преразпределението на средства към втори стълб не може да се обвързва с национално съфинансиране.

 

 

NivaBG.com

Вашият коментар