вторник, юли 16, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

В петък, 20 януари в Аграрен университет – Пловдив ще се проведе научна сесия

Във връзка с отчитане на резултатите по научно-изследователски проекти

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Във връзка с отчитане на резултатите по научно-изследователски проекти, финансирани целево от държавния бюджет на 20.01.2012 г., в Заседателната зала (Ректорат) на АУ ще се проведе научна сесия. Прилагаме списък на участниците и график за отчетите:


ГРАФИК за провеждане на научна сесия по НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИТема на проекта

Ръководител на проекта

Час

1

Влияние на торенето върху качеството на плодовете, съдържанието на антиоксиданти и някои микро и макроелементи в зеленчукови култури проф.дхн. М. Камбурова

8.30

2

Вегетативни и репродуктивни прояви при пипер в условията на конвенционално и биологично земеделие и възможности за приложение на някои биоторове доц.д-р Д.Аланджийски гл.ас. Веселка Влахова

9.00

3

Проучване и разработване на ускорени индикаторни тестове за оценка на качеството, растежната сила, стареенето и жизнения статус на семена от зеленчукови култури доц. д-р Н. Панайотов

9.30

4

Мониторинг на агрометеорологичното обслужване на селското стопанство в условията на климатични промени доц. д-р Д. Иванова

10.00

5

Изследване върху възможностите за биологично производство на десертно грозде в района на с.Найден Герово, Пловдивска област проф.дсн.Сл. Панделиев ас. Боян Сталев

10.30

6

Възможности за устойчивото развитие на пазара на земеделска земя в Пловдивска област доц. д-р А. Алексиев ст.ас. Минко Георгиев

11.00

7

Проучване върху толерантността на генотипове домати, фасул и памук към засушаване и високи температури доц. д-р Н. Стоева

11.30

8

Проучвания при райска ябълка (Diospyros kaki L.) в разсадник и насаждение доц. д-р П. Ботянски гл.ас. Антон Йорданов

12.00

9

Изследване влиянието на някои неоникотиноидни инсектициди върху общото поведение, здравето, продуктивноста и качеството на продукцията на птици и зайци доц. д-р Христо Христев

12.30

10

Проучване на производствените и стопански системи за отглеждане на Източнобалканската свиня проф. дсн А. Стойков

13.00

11

Сортът-основен фактор за повишаване продуктивността и качеството на зърното от твърдата пшеница при агроекологичните условия на Пловдивски регион доц. д-р Танко Колев

13.30

  За справки и допълнителна информация – гл. експ. Надя Кировска на тел: 427.  

Вашият коментар