събота, юли 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Болести по слънчогледаОпределител на болести неприятели и плевели

Контрол на плевелите в ранните фази слънчогледа

За успешното стартиране на културата важно значение има подготовката на почвата Плевелите са опасни съперници на слънчогледа главно в ранните фази от развитието му

Плевелите са опасни съперници на слънчогледа

За успешното стартиране на слънчогледа важно значение има подготовката на почвата.  Плевелите са опасни съперници на слънчогледа главно в ранните фази от развитието му, особено до образуването на първите същински листа. В този период той нараства бавно и плевелите го задушават.

В слънчогледа у нас се срещат над 130 вида плевели.

От едногодишните плевели най-широко разпространени и с най- голяма икономическа важност са полския синап, обикновеният и разстланият щир, бялата куча лобода, фасулчето, овчарската торбичка, тученицата, черното куче грозде, сивата и зелената кощрява. От многогодишните видове масово се срещат повитица, паламида, балур и пирей.

 

Съществено значение в борбата с плевелите при слънчогледа заема сеитбообращението.

Площите предназначени за слънчоглед трябва да бъдат чисти от многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели. Тези изисквания се осигуряват при предшественици зимни житни култури. Слънчогледът може да се отглежда успешно и след ранни и средно ранни хибриди царевица. Слънчогледът не понася засяване след себе си. На дадена площ той трябва да се връща не по рано от 4-5 години или най-рано след 7 години, ако в посевът са открити растения системно или локално заразени с причинителя на маната по слънчогледа – Plasmopara halstedii.

Основната и предсеитбената обработка на почвата имат важно значение в борбата срещу плевелите при слънчогледа. В зависимост от видовете плевели обработката се диференцира.

• Например, ако почвата е чиста от многогодишни коренищни и кореновоиздънкови плевели, след предшественик житни култури дълбоката оран трябва да се извърши възможно най-рано.

• При наличие обаче на балур, троскот, пирей, на паламида и повитица при сухо и горещо лято се прилага методът на изсушаване.

• Ако преобладават кореновоиздънковите плевели за предпочитане е методът на изтощаване.

• Унищожаването на многогодишните плевели в системата на интегрираната борба включва и употребата на тотални хербициди, в извън вегетационния период. Най-често прилаган у нас е тоталния системен листен хербицид с активна субстанция – глифозат.

Регистрирани търговски продукти са(към 2014 година) : Валсаглиф, Глифоган 480 СК (Глифоголд 480 СЛ), Глифозат 360 И, Глифос 36 СЛ, Глифос Супер 45 СЛ, Доминатор ултра, Наса 360 СЛ, Раундъп ( Глиомекс 360 СЛ), Тъчдаун Систем 4 360 СЛ. С изброените хербициди се третират плевелите израснали в площите след прибирането на предшественика след 3-4 седмици.

През пролетта в зависимост от състоянието на почвата, от времето на сеитбата и степента на заплевеляване се извършват предсеитбените обработки. Чрез тях се унищожават поникналите плевели.

Извършва се култивиране с брануване, което трябва да съвпадне с масовото пролетно поникване на плевелите. Важно значение в борбата с плевелите при слънчогледа имат и междуредовите механични обработки през вегетацията на културата. Те се провеждат след като слънчогледа е формирал 2-3-та двойка същински листа и продължават до развитието на 5-6-та двойки листа. Броят им се определя от заплевеляването. Най-добри резултати се получават, когато междуредията се култивират на дълбочина 6-8 см.

Броят на вегетационните обработки, както и пълното им изключване не влияят върху добива от слънчогледа, ако посевите са чисти от плевели.

Хербицидите при слънчогледа спестяват вегетационните обработки Вярното решение е в избора на подходящ продукт Най-ефикасният метод за борба с плевелите при слънчогледа е химичният, чрез използването на хербициди. При правилен избор на подходящ продукт, вегетационните обработки може да отпаднат.

Хербициди след сеитба преди поникване :

Ако прогнозата е за заплевеляване с едногодишни широколистни плевели се препоръчват следните почвени хербициди, внесени след сеитба преди поникване на слънчогледа: • на база линурон – Афалон 45 СК 300 мл/дка, Калин Фло 250-300 мл/дка, Линурекс 50 ВП 300 мл/дка, Линурон 45 СК 250-300 мл/дка; • на база оксифлуорфен – Галиган 240 ЕК 80-100 мл/дка, Гоал 2Е 80 мл/дка, Гоал 4Ф 40-50 мл/дка, Смерч 24 ЕК 80-100 мл/дка, Фен 24 ЕК -80-100 мл/дка; • на база флурохлоридон – Рейсър 25 ЕК 200-300 мл/дка; • на база бифенокс – Модаон 4Ф 150 мл/дка.

Срещу заплевеляване, в което преобладават едногодишни житни и широколистни плевели е възможна употребата на почвени хербициди:

• на база ацетохлор – Акорд в доза: 200-250 мл/дка, Аценит 50 ЕК в доза – 300-400 мл/дка, Аценит голд 84 ЕК (Хербацид 84 ЕК ) в доза: 200-250 мл/дка, Валсагард в : 200-250 мл/дка, Гардиан Макс в доза: 200-250 мл/дка, Рилей 90 ЕК в доза:180-220 ЕК, Трофи супер 840 ЕК в доза: 200-250 мл/дка, Харнес в доза: 150-200 мл/дка; • на база s-метолахлор – Дуал Голд 960 ЕК в доза: 150 мл /дка и Гардоприм плюс 500 СК в доза: 350 мл/дка • на база пендиметалин – Пендиган 33 ЕК в доза: 400 мл/дка, Стомп Нов 330 ЕК ( Пендимекс 330 ЕК ) в доза: 400 мл/дка; • на база диметенамид П – Фронтиер Супер (Спектрум) в доза : 80-140 мл/дка;

Хербициди през вегетацията

През вегетацията на слънчогледа срещу едногодишни и многогодишни житни плевели във фаза 3-5 лист се препоръчва внасянето на някои от следните продукти; Фузилад форте в доза: 80-130 мл/дка, Ажил 100 ЕК ( Шогун 100 ЕК) в доза: 80мл/дка, Фуроре Супер 7,5 ЕК в доза: 120-200 мл/дка, Ароу 120 ЕК в доза: 80-160 мл/дка, Селект 240 ЕК в доза: 40-80 мл/дка, Селект Супер 120 ЕК в доза: 80-160 мл/дка, Леопард 5 ЕК( Навигатор 5 ЕК) в доза: 150-200 мл/дка, Тайгър Платиниум 5 ЕК в доза: 200 мл/дка, Тарга супер 5 ЕК в доза: 150-200 мл/дка, Торнадо 5 ЕК в доза: 200 мл/дка. Посочените по-ниски дози са препоръчителни за борба с едногодишните житни плевели, а по-високите могат да се използват срещу многогодишните житни плевели.

 

Доцент д-р Ралица Накова
Институт за защита на растенията – г. Костинброд

Вашият коментар