четвъртък, май 23, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Васил Николов е новият председател на ССА

Със заповед на министър-председателя на Република България за председател на Селскостопанска академия е назначен проф. Васил Николов

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

335Четения
NivaBG.com

Със заповед на министър-председателя на Република България за председател на Селскостопанска академия е назначен проф. Васил Николов.

ВИЗИТКА

Проф. Николов е роден на 31 юли 1962 година в с. Радуил, Софийска област. Завършил е Харковска държавна зооветеринарна академия, гр. Харков, Украйна, специалност „Зооинженерство“.

От 2009 до 2017 г. е заемал длъжността изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към МЗХ.

От 1994 г работи в катедра “Животновъдни науки” на Аграрен университет – Пловдив като асистент (1994), старши асистент (1996), главен асистент (1997). Приз 2001 г е избран за доцент, а от 2012 г. е професор по специалност Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването. От 2003 до 2009 и от 2012 е ръководител на катедра “Животновъдни науки”. Ръководител е на магистърски курс по „Селекция и репродукция на животните”. През 2001-2003 г. е заместник председател, а от 2003 до 2007 г. председател на Общото събрание на Агрономическия факултет при Университета.

Защитава докторска дисертация на тема “Възможности за преценка на адаптивната способност на бици и използването ѝ при селекцията в млечното говедовъдство” (1996). През 1997 г му е присъдена образователната и научна степен Доктор по специалност „Генетика и селекция на животните”.

От 2000 до 2009 г е член на управителния съвет и председател на научния съвет за работа с породите Българското родопско говедо, Родопското Късорого говедо и Джерсея, към “Асоциация за Българското родопско говедо и Джерсея”, от 2007 до 2009 е Председател на УС на Асоциацията. От 2005 до 2009 е член на управителния и научния съвети на Асоциацията за развъждане на местните (автохтонни) породи в България. Бил е член на УС на Националната говедовъдна федерация. От 2003 до 2009 е член на УС на Съюза на Зооинженерите в България.

Има над 80 публикации, книги и учебници, в областта на селекцията, репродукцията и говедовъдството.

Има над 90 научни публикации.

NivaBG.com

Вашият коментар