четвъртък, февруари 27, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИРибарство и аквакултури

Въпреки забраната до 15 май, любителите ще имат право на риболов в определени водоеми

Вижте списък с водоемите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

22.4ХилядиЧетения
NivaBG.com

Любителският риболов е позволен в определени водоеми на територията на страната

Със заповед на министъра на земеделието и храните от 15 април 2015 г. се забранява уловът на риба през периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти. До 15-ти май включително не е разрешен уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав и на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта. Уловът на калкан във водите на Европейския съюз в Черно море е забранен до 15-ти юни.  

До края на месец май ще важи забраната за уловът на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина. За рибностопанските обекти, които се  намират на  надморска височина от 500 до 1500 м заповедта ще влезе в сила от 1-ви май и ще продължи до 15-ти юни включително.

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола на инспекторите по „Рибарство и контрол” от съответните териториални сектори на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.

И през тази година любителите риболовци ще могат да ловят риба само във водоеми на територията на страната, разписани в Списък на водоемите за риболов

Област Благоевград

 • баластриера „Бистрака”, под моста за с. Покровник;
 • водоем „Ормана” (“Гьола”) до Пресевната в местност „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;
 • водоем „Попарица“, с. Блатска, общ. Хаджидимово;
 • водоем „Помпата”, с. Първомай, общ. Петрич;
 • първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог.

 

Област Бургас

 • баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

 

Област Варна

 • яз. „Засмяно”;
 • яз. „Николаевка” (голям);
 • яз. „Бозвелийско”.

 

Област Велико Търново

 • стари речни корита на р. Янтра:

o      землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

o      землище на гр. Полски Тръмбеш;

o      землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

o      землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

o      землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

o      землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

o      землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;

 

 • стари речни корита на р. Росица:

o      землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

o      землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;

o      землище на с. Михалци, общ. Павликени;

 

 • баластриери:

o      землище на с. Дичин, общ. Павликени;

o      землище на с. Писарево;

o       

 • напоителни и отводнителни канали:

o      местност Блатото, гр. Свищов – запад.

 

Област Видин

 • яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;
 • яз. „Кула”, общ. Кула

 

Област Враца

 • яз. „Сухият скът“, общ. Враца;
 • яз. „Лиляче“, с. Лиляче, общ. Враца
 • р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

 

Област Кюстендил

 • стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
 • два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
 • водоем с. Самораново, общ. Дупница.

 

Област Кърджали

 • яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;
 • яз. „Момина сълза” намиращ се в землището на с. Чобанка, общ. Момчилград.

Област Ловеч

 • яз. „Сопот” в цялата акватория, с изключение на следните зони:

o      експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста й навътре в акваторията;

o      източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) намираща се западно от устието на р. Топля и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста й навътре в акваторията до мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовия път за центъра на с. Голяма Желязна);

 

 • яз. “Славяни Кантон 5”, местност Горен Кайлък, землището на с. Славяни;

 

 • яз. “Славяни Кантон 5”, местност Долен Кайлък, землището на с. Славяни;

 

 • старо речно корито на р. Осъм, местност Бибора, землището на с. Дойренци;

 

 • старо речно корито на р. Осъм, местност Долната воденица, землището на с. Чавдарци;

 

 • старо речно корито на р. Осъм, местност Старите корита, землището на гр. Летница;

 

 • воден обект „Блато”, с. Йоглав;

 

 • яз. „Марков дол”, землището на с. Торос с изключение на акваторията на експлоатационната зона, обособена пред язовирната стена;

 

 • водоем „Зореница”, разположен между гр. Ябланица и с. Гложене.

 

Област Монтана

 

 • яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м западно от водовземната кула до началото на полуостров Расника;

 

 • баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

 

 • баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;

 

 • блато в кв. Момин брод, гр. Лом.

 

Област Пазарджик

 • баластриера при с. Лозен;
 • баластриера при с. Динката;
 • „Дупките”, с. Говедаре;
 • „Малък гьол”, с. Звъничево;
 • студен канал на р. Марица, с. Синитово;
 • студено пере при „Фазанарията”;
 • канал „Кривата вада”;
 • канала до пречиствателната станция.

 

Област Перник

 • руднични езера в гр. Перник;
 • сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;
 • руднични езера в с. Драгичево и с. Рударци, общ. Перник;
 • отводнителните канали на р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

 

Област Плевен

 • яз. „Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена, земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира;
 • баластриери „Витски блата”, общ. Плевен;
 • баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
 • баластриерите край р. Искър между гр. Червен бряг и с. Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
 • отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
 • старо корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
 • старо речно корито на р. Вит – „Кретско блато”, с. Крета, общ. Гулянци;
 • яз.”Табакова чешма”.

 

Област Пловдив

 • топлия канал.

 

Област Разград

 • яз. „Бялата пръст” (Папаза).

 

Област Русе

 • стари корита на р. Янтра в землището на с. Полско косово;
 • стари корита на р. Янтра в землището на Гара Бяла;
 • старо корито на р. Янтра в землището на гр. Бяла (Кривушата);
 • стари корита на р. Янтра в землището на с. Ценово;
 • общински язовир в землището на с. Тетово;
 • общински язовир в землището на с. Щръклево.

 

Област Сливен

 • баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
 • баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
 • баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
 • яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
 • напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

 

Област Смолян

 • яз. „Тешел”;
 • яз. „Златоград”;
 • ез. Керяновия гьол (Рибката).

 

Област София

 • бент „Панчарево”;
 • водоем „Жеков вир”;
 • баластриери в землището на с. Мрамор;
 • баластриери в землището на с.Долни Богров;
 • баластриери в землището на с.Чепинци;
 • баластриери в землището на с.Световрачане;
 • баластриери в землището на с.Челопечене;
 • езеро в жк „Дружба”;
 • яз. „Белопопци”, общ. Горна Малина;
 • яз. „Осиковица”;
 • баластриера „Мечката”, гр. Самоков;
 • яз. „Алино”, с. Алино, общ. Самоков.

 

Област Стара Загора

 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, общ. Мъглиж;
 • баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;
 • баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;
 • баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т. нар. „Аксаков гьол”).
 • яз. „Орешец”, с. Орешец, общ. Харманли;
 • яз. „Крепост”, с. Крепост, общ. Димитровград;
 • яз. ,,Левка”(новия), с. Левка, общ. Свиленград.

 

Област Шумен

 • яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;
 • баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;
 • яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица;
 • яз. „Върбица”, гр. Върбица.

 

Област Ямбол

 • баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
 • отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
 • яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
 • баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
 • гребен канал Ямбол – северна и южна част;

стари речни корита на р. Тунджа при с. Тенево и с. Ханово.

Вашият коментар