четвъртък, март 23, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХНОВИНИ

Въвеждат нови правила във финансирането на лозарите

Обезщетения за загуба на дохoди при изкореняване на лозови насаждения които не са били субсидирани

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Обезщетения за загуба на дохуди при изкореняване на лозови насаждения които не са били субсидирани, при условие, че сте уведомили ИАЛВ 7 дни преди това

Парично обезщетение да получават производители, които надлежно са поддържали площите си през последните три години, предхождащи изкореняването, и са подали годишни декларации за реколта. Това предвиждат промени в Наредба 2 от 2014 година за условията и реда на финансиране по Националната лозаровинарска програма.

Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване на индивидуално определени площи най-малко 7 дни преди неговото начало. Изпълнителната агенция по лозата и виното предос тавя на ДФ „Земеделие“ данни за: лицето, което извършва изкореняването; индивидуализация и подробно описание на агротехническото състояние на площите, на които се извършва изкореняването.

 

Вашият коментар