петък, август 12, 2022
0887257707 videnov@abv.bg
БабхЛозарствоМЗХНОВИНИТОРЕНЕ

Законът за Българската агенция по безопасност на храните е публикуван в Държавен вестник

Законът разписва функциите

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Законът за Българската Агенция по безопасност на храните (БАБХ) е публикуван в днешния брой на Държавен вестник. Законът разписва функциите, структурата и основните органи на управление на агенцията. Нормативно са уредени и източниците на финансиране и имуществените отношение, като Българската агенция по безопасност на храните е определена като правоприемник изцяло на активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната ветеринарномедицинска служба, Националната служба за растителна защита, с изключение на Института по растителна защита.


Агенцията е определена и за правоприемник на част от активите, пасивите, архива, правата и задълженията на Националната служба по зърното и фуражите, на регионалните здравни инспекции и на областните дирекции „Земеделие”, в частта, в която техни досегашни функции ще се изпълняват от новосъздадената агенция. Законът влиза в сила от днес, когато е обнародван. В едномесечен срок от тази дата Министерски съвет приема устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните. До влизането в сила на правилника, съответните административни структури, чиято дейност ще премине в агенцията, продължават да осъществяват дейността си по досегашния ред. В едномесечен срок от влизането в сила на закона промяната в статута на акредитираните лаборатории, преминаващи в структурата на БАБХ, се извършва служебно от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация”. До издаването на новите сертификати за акредитация, лабораториите продължават да работят по досегашния ред. 25 януари 2011 г.

Вашият коментар