понеделник, юни 17, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИПРСР 2014-2020

Започна регистрирането на правните основания за ползването на земеделските земи

Правното основание се доказва с нотариални актове

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Започна регистрирането на правните основания за ползването на земеделските земи, съобщи Иванка Георгиева – директор на Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян.

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от 01 октомври до 15 февруари на следващата година.

Регистрацията на правно основание се извършва в общинската служба земеделие по местонахождение на имотите.

Правното основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договори за аренда и наем, разрешителни за паша и др. Регистрацията на правното основание е изключително важна. Тя е задължително условие за кандидатстване по схемите за директни плащания, поради което Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян призовава всички земеделски стопани да я извършат в определения срок

Вашият коментар