понеделник, октомври 25, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ЗеленчукопроизводствоЗърнопроизводствоКартофопроизводствоЛозарствоМЗХНОВИНИОвощарствоРастителна Защита

Започва есенната кампания срещу вредители по иглолистните дървета в горските територии

Започва есенната кампания срещу вредители по иглолистните дървета в горските територии

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Регистрираните припарати за борба с вредителите са публикувани в Справочниците на издателство Виденов и син – Справочник по лесозащита, от Янчо Найденов, и Списък на разрешените продукти за растителна защита, 2011 г. – повече информация за книгите ще намерите в сайта videnovisin.com Най-опасният вредител за иглолистните култури и тази есен остава боровата процесионка.


Един от ефикасните методи за регулиране степента на нападенията и ограничаване на разпространението на процесионката е провеждането на авиоборба. Предвидените площи за третиране срещу вредителя са над 41 600 дка. По научни данни разпространението на този вид гъсеница е със скорост 3 километра годишно, от по-топлите към по-хладните райони и е следствие от глобалното затопляне на климата. Обработката на горските площи започва след предварително лесопатологично проучване, което потвърждава нападението от вредителя. От утре започва обработката на площи в района на Държавно горско стопанство – Кирково, на територията на Регионална дирекция по горите – Кърджали срещу този вид вредител, съобщи сайтът на МЗХ. Горските насаждения ще бъдат третирани с биологични продукти за растителна защита, които са безвредни за хората и животните, но изключително важни за дървесните видове. Извършването на мониторинг и лесозащитни мероприятия предотвратяват частични, а много често и по-големи обезлиствания, водещи до загуба на прираст, загиване на отделни дървета, а понякога и на цели насаждения в горите. Ако не се предприемат навременни действия е възможно нарушаване не само на екологичната стабилност, но и нанасянето на значителни икономически щети. В края на август приключиха работните срещи, на които беше обсъдена есенната  прогноза за очакваните нападения от болести и вредители и предвидените дейности за борба с тях. През последните два месеца работни семинари по лесозащита се проведоха на територията на Регионалните дирекции по горите – Кюстендил, Благоевград, София, Ловеч, Берковица и Велико Търново. В срещите взеха участие представители на държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства и представители на общини. Nivabg.com

Вашият коментар