четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нов контролен орган пресича разпространението на опасни храни и фуражи

Хлебната пшеница се търгува с 24,5% по-скъпо спрямо 2018, а фуражната – с 20%.Хлебната пшеница се търгува с 24,5% по-скъпо спрямо 2018, а фуражната – с 20%.

Правителството одобри създаването на Единно звено за контакт и координация с Европейската комисия относно официалния контрол в областта на храните и фуражите, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Звеното се създава съгласно изискване от Закона за управление на агрохранителната верига. До момента контролът в тези сфери е осъществяван само от министерството на земеделието, храните и горите и Българската агенция за безопасност на храните, а с новосъздадената структура обхватът му се разширява, като се включват и контролни лица от други държавни институции. Сред тях са министерството на здравеопазването, министерството на икономиката, министерството на околната среда и водите, министерството на вътрешните работи, агенцията по лозата и виното, агенцията по селекция и репродукция в животновъдството и комисията за защита на потребителите.

Целта на създаването на звеното е подобряване на сътрудничеството между отделните органи за предприемането на бързи и адекватни действия за предотвратяване на разпространението на опасни храни, спиртни напитки и фуражи. Като резултат се очаква да се повиши ефективността за разкриване на измами по цялата агрохранителна верига, съобщават от Министерския съвет.

Виктор Павлов