петък, май 14, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нова методика определя цената на водата за напояване

Политиката преодолява недостатъците на сегашната

Цената на водата за напояване ще се определя по нова методи. Министерския съвет прие днес тези промени в услугата „Доставяне на вода за напояване“, съобщи правителствената пресслужба.

Новата  ценова политика преодолява недостатъците на сегашната и отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите.

Методиката се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва да предоставят подходящи стимули за устойчиво и ефективно използване на водите, при постигане на баланс между социален, екологичен и икономически ефекти.
Експертите са на мнение, че прилагането на новата методика ще допринесе за по-справедливо и балансирано разпределение на разходите и повишаване на ефективността на услугата.
Предлагат се подобрения и улеснения, както за доставчиците на услугата „Доставка на вода за напояване“, така и за ползвателите.
Виктор Павлов