събота, октомври 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Овощарство

Нова мярка в лозарската програма

Основната цел на мярката е информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино

94Четения

„Информиране в държавите членки” ще представя вината със защитено наименование за произход и защитено географско указаниел Това е нова мярка, която министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) включва в Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. Това е част от проект за промени на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. (НППЛВС 2019-2023), която се обсъжда обществено до 9 ноември, съобщават от Национална селска мрежа. Мярката ще се финансира от Европейския фонд за гарантиране в земеделието и от бюджета на Държавен фонд „Земеделие“.

Основната цел на мярката е информиране на потребителите относно отговорната консумация на вино и/или за системата за качество, заложена от Европейския съюз. Разпространяваната информация следва да бъде съобразена със съответните научни изследвания в областта на здравеопазването, които са признати в целевата държава членка. При информиране относно системата за качество на територията на държавите членки, включително Република България, се представят характерните особености на вина със защитено наименование за произход и защитено географско указание, дължащи се на специфичната им географска среда или произход.

Допустимите за финансиране разходи по реда на мярка „Информиране в държавите членки“ са за дейности свързани с участие в информационни кампании, мероприятия, изложения, панаири, фестивали и конференции с национално/европейско значение. Финансовата помощ по мярката е 50% от допустимите разходи, като приложимото европейско законодателство разрешава и предоставянето на държавна помощ в размер на допълнителни 30% от допустимите разходи. Тази възможност е предвидена в проекта на наредбата при изричното условие държавна помощ да се предоставя след получаване на разрешение от Европейската комисия. На държавна помощ имат право само дейностите по мярката, които са свързани с вина ЗГУ и ЗНП.

Виктор Павлов