четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нова сателитно базирана система заменя теренните проверки на заявените площи за подпомагане

Целта е по-голяма справедливост при определяне на земята за подпомагане

 

Нова сателитно базирана система ще замести теренните  проверки  на площите, заявени за подпомагане след 2021 година.  Това каза Георги Праматаров  по време на семинар вчера, на който пред представители на земеделския бранш, неправителствения сектор и синдикатите беше представено актуалното ниво на преговорите по архитектурата на новата ОСП . Нейното използване съществува и в сегашния регламент като към момента тя се използва от страни като белгия, Дания и Италия. Новият модел позволява много точна оценка на земеделските земи чрез компютърна  интерпретация на поредица от сателитни снимки, извършвани през определен период от време, и ще позволи постоянно наблюдение на обработваемите площи. Така ще отпадне сега разпространената практика за това, някои земеделски производители да са проверявани на терен по няколко пъти за сметка на други.

Целта на новата система е по-справедлив подход в оценката на земите, които подлежат на подпомагане и да има превенция, като се очаква тя да доведе до много по-добро управление на финансовите ресурси. За успешното прилагане на тази система според него има три условия- да има съответствие между индикаторите за земеделските парцели, достоверна информация от системата за индентификация на земеделските парцели и геопространствено заявление, което да съвпада с заявените площи. Пред досегашното повсеместно прилагане на тази система има основно някои пречки от технологично естество, като например някои обекти като малките стопанства няма да бъдат видими.