събота, май 15, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Нова система за дистанционно определяне състянието на посевите ще подпомага фермерите

Тя осигурява създаването на оценъчни карти и графики

Фермерите трябва да представят уведомителни писма при третиране на посевите с вегетационни хербициди и инсектицидиФермерите трябва да представят уведомителни писма при третиране на посевите с вегетационни хербициди и инсектициди

Нова система за дистанционно определяне на посевите ще подпомага дейността на фермерите на полето. Тя е изобретение на учените от институт „Пушкаров“ и от института за космически технологии на ССА, съобщават от институцията. Тя е една от наградените в конкурса за иновации повреме на последното изложение АГРА в Пловдив.

Създадена, експериментално тествана и патентно защитена, Интегрираната система за дистанционно определяне на състоянието на посеви на земеделски култури е приложима на локално ниво.

Тя включва: система за събиране и предварителна обработка на данни с 5 модула; система за генериране на картографски продукти със 7 модула и сървър за обработка и анализ на данни и многоканални изображения.

Интегрираната система осигурява създаването на оценъчни карти и графики. С нея се получава подробна количествена и качествена оценка, както за параметри, характеризиращи растежа, развитието и формиране на продуктивността на посевите, така и за общото състояние на наблюдаваната земеделска култура. Оценъчните картографски продукти, съставени на ниво поле, осигуряват и възможност за постоянен контрол на въздействието от взетите мерки за подобряване на състоянието на земеделските култури с цел вземане на информирани решения от фермерите.

Тестовете с нея са направени на територията на област Плевен. Избрани са полета, засети със зимна пшеница (Triticum aestivum L.) сорт „Енола“. За всички тестове са избрани едни и същи параметри на посева, които ще бъдат измервани като се използват данни, получени от многоканални сензори за дистанционно наблюдение: “Количество свежа надземна фитомаса” (g/m2) или “Количество суха надземна фитомаса” (g/m2), „Съдържание на азот в растенията“ (g/m2), „Индекс на листната повърхност“ (m2/m2), „Дял на абсорбираната фотосинтетично активна радиация“, „Дял от повърхността на почвата покрита с растителност“.