петък, юни 5, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Новата ОСП ще акцентира повече върху опазването на климата и околната среда

Промени в националните стратегически планове ще се правят само веднъж годишно

Новата Обща селскостопанска политика след 2027година все повече ще акцентира върху опазването на климата и околната среда, като три от деветте цели заложени в националните стратегически планове ще са насочени към тези области”, каза по време на семинар Мария Христова, експерт от агроведомството. Освен това е добавена нова цел, свързана с качеството  на храната и опазването на здравето. Ако до момента ЕК е следяла  спазването на определени правила през новия програмен период ще се следи как ще се постигат определените общи за ЕС цели.  Към момента ОСП след 2027 година както на национално, така и на европейско ниво все още се намира в процес на дискусии, свързани не на последно място и с определянето на финансовата рамка на Общността след 2021 година.

„Работи се на ниво консенсус. Първо е трудно да постигнем консенсус на национално ниво, после на  ниво Съвет на ЕС. Освен това трябва да има одобрена позиция на Европейския парламент. Едва след като се договорят тези позиции, ще се стигне до окончателното предложение за това, как ще изглежда ОСП”, каза Георги Ралчев, който очерта новия модел на ОСП. В него  вече ще става дума за интервенции вместо за мерки на финансиране по отделните мерки. Той ще е свързан с това, че в бъдеще Брюксел ще определя само основната рамка за прилагане на ОСП, като критериите ще се задават от отделните страни членки. Говори се и за нова зелена архитектура, в която екологизация и кръстосани съответствия ще бъдат обединени в една екологична схема към първи стълб на финансиране, а агроекологията ще остане във втория  стълб.

Националната стратегия ще се основава на девет слот анализа за всяка една от целите в стратегическия план, за чието изготвяне ще се включат всички заинтересовани лица. Христова уточни още, че слот анализите  ще представляват един вид моментна снимка на състоянието на земеделието. ЕК ще има срок от осем месеца да одобри националните стратегически планове, като е важно да се отбележи, че изменение в стратегическия план може да се прави само веднъж годишно.

Освен това е предвидена т.нар. „завишена условност”, в която ще се включат всички познати  до момента зелени изисквания като зелени компоненти свързани с оставяне на постоянен слой затревени площи, диверсификация и кръстосаното съответствие и други. След 2021 година Брюксел ще държи всички земеделски земи без значение дали са обработваеми или не, да се запазват в добро екологично състояние.

Дефинициите които трябва да се дадат на различни понятия, ще бъдат  разделени на две- определяни на ниво ЕС и на национално ниво.  За сега се запазва това, че дефиниции  на понятия като „истински фермер, „млад фермер” „допустимост на земеделската земя” ” ще се определят на национално ниво и ще се включат в стратегическия план. Преходната национална помощ също е заложена в един от регламентите, а България е  една от страните които настояват за запазването и. Що се отнася до обвързаната подкрепа  както е известно, предложението на Брюксел е 10+2% от пакета да отива за нея, докато ние според Георги Ралчев  настояваме за 20%.

NivaBG.com