неделя, юни 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Нови правила за помощта за газьола

Предвижда се отстъпката да се изплаща по нов начин. „Като финансова подкрепа за сектора ще продължи прилагането и на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван в първично селскостопанско производство“, допълни доц. Неделков. Той съобщи още, че тя ще се прилага по облекчени правила и ще бъде изплатена на земеделските стопани директно чрез парични средства, стана ясно от заместник-министърът на земеделието  доц. д-р Крум Неделков по време Общото годишно отчетно събрание на Съюза на птицевъдите в България.

Той отбеляза и положителното влияние за развитието сектора допринася схемата на държавна помощ „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение при отглеждане на птици“. И поясни, че от началото на 2023 г. държавите членки на ЕС ще имат възможност да подготвят и нотифицират схеми на държавни помощи, съобразени с действащото законодателство, по определена от Европейската комисия  опростена процедура.

Заместник-аграрният министър припомни, че през 2022 г. секторът беше подпомогнат чрез извънредна финансова помощ за приспособяване на производителите в селскостопанския сектор, засегнати от кризата в резултат на военните действия в Украйна в размер на 25 млн. лева. „Ще използваме и в бъдеще съществуващите възможности за подпомагане на птицевъдството с европейски финансови инструменти, както и с национални средства. Това допринася за устойчивото развитие на сектора и запазване на икономическата жизнеспособност на стопанствата“, подчерта той.

Виктор Павлов