вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Обмислят нови критерии за „градски“ и „селски“ райони в новата ОСП

Предложението е по-малко „селски“ райони, повече пари за фермерите

От 25 юли до 19 август ще се приемат заявления за подпомагане  за инвестиции по гарантираните бюджети на мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства”  от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013.От 25 юли до 19 август ще се приемат заявления за подпомагане за инвестиции по гарантираните бюджети на мярка 121„Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013.
Гардоприм Плюс Голд

Днес се проведе разговор между представители на местната власт и зам.-министъра на регионалното развитие Деница Николова. Темата му беше какви са възможностите да се променят критериите, по които териториите се делят на „селски“ и „градски“ и получават финансиране. Министерството на регионалното развитие предлага общините с население над 20 000 души да бъдат бенефициенти по Оперативна програма регионално развитие (ОПРР), което автоматично означава, че те ще бъдат изключени от графата потенциални бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
Ако това предложение бъде прието на европейско ниво обаче, то ще влезе в сила едва от следващия програмен период след 2020 г. До тогава остава в сила сегашната национална дефиниция, според която всички общини, чиито центрове са с население под 30 000 души, са бенефициенти на ПРСР, а останалите – на регионалната програма.

Един от аргументите за такава промяна е тенденцията за намаляване на населението. По този начин се търси баланс на подкрепата между брой населени места и обхват на територията в двата източника на финансиране.

Разбира се, тази новина би била добре дошла за фермерите, защото ще се увеличи ресурсът за подпомагане по ПРСР. Още през месец юли миналата година земеделският министър Десислава Танева намекна, че този въпрос се обсъжда с нейните колеги от регионалното министерство.

„Това означава, че 11 общини по отношение на публична инфраструктура ще преминат в Региони в растеж и финансиране към МРРБ“, каза министър Танева по време на първата дискусия с бранша за новата Обща селскостопанска политика.

Друга насока, в която се работи, е изцяло да се премахне критерият за селски район, за да се гарантира равен достъп на всички земеделски производители по ПРСР. От ресорното министерство са убедени, че това би било справедливо решение на фона на очаквано по-ниския бюджет на селската програма след 2020 г.

„Търсим как да реагираме по начин, по който да няма щета за земеделската общност. Разбира се, и за местните власти. Колегите от МРРБ казват, че бюджетът по тяхната програма е достатъчен, така че да компенсира това намаление“, обясни тогава министър Танева.

NivaBG.com
Виктор Павлов