петък, април 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Обнародваха постановления за допълнителни трансфери от 34,5 млн. лева по бюджета на ДФЗ

Средствата ще са за de minimis на земеделските производители и за ваксина срещу болестта „Син език“

В последния брой на Държавен вестник са обнародвани постановления за трансфер на бюджетни средства към сметките на фонд „Земеделие“. С постановление 187 се одобряват допълнителни разходи за помощи под формата на de minimis за отглеждащите дребен и едър рогат добитък, производителите на плодове и зеленчуци и пчеларите. Допълнителните разходи по него са в размер на 28 млн. лева, които са трансферирани към бюджета на разплащателната агенция.

С друго постановление са одобрени до 6,5 млн. лева за закупуване на ваксина срещу болестта „Син език“.