неделя, февруари 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Обнародваха промените в Закона за собствеността

Срокът за подаване на договорите за земя е до 31 юли

Промяната се иска заради зачестили случаиПромяната се иска заради зачестили случаи
1.35ХилядиЧетения

Днес Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) беше публикуван в “Държавен вестник”. Основните промени в обнародвания вече закон е промяната на  срока за подаване на договорите за наемане на земя за срок над 1 година в общинските служби „Земеделие“.Той вече е до 31 юли.

След обнародването на закона,  изискването за потвърждение на стари договори за наем ще важи само за случаите, когато земята е отдадена под наем не от нейния собственик.
До промяната се стигна  заради влезлите в сила нови разпоредни в ЗСПЗЗ на 22 май 2018 г. Съгласно тях фермерите, които обработват земя под наем, с договори над една година, трябваше да ги представят отново в общинските служби „Земеделие“. Това касаеше както вече сключени договори, така и новите. Промяната беше продиктувана от желанието да се спрат изманите със земеделска земя.
Оказа се обаче, че предвиденият срок от един месец е прекалено кратък и е практически неизпълним от фермерите със стари договори.
Виктор Павлов