сряда, юли 15, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
До края на месеца очакваме да стане ясна финансовата рамка на рибарската програма
НОВИНИ

Общините кандидатсват за ДДС по Програмата за морско дело и рибарство

До края на месеца очакваме да стане ясна финансовата рамка на рибарската програма

Финансовата подкрепа е в размер до 2 млн. лв.

1.59ХилядиЧетения

Общините с одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 ще могат да финансират разходите си за данък добавена стойност към извършените плащания по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“.

Финансовата подкрепа, в размер до 2 млн. лв., е осигурена от правителството с ПМС № 124 от 20 май за допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2019 г.

За да кандидатстват за финансиране на разходите за ДДС, общините трябва да подадат Искане за възстановяване на разходи за ДДС по образец в модул „Комуникация“ на ИСУН 2020. Образци на документите за реда за финансиране са публикувани на електронната страница на ДФЗ-РА.

Виктор Павлов