четвъртък, декември 3, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
Животновъдство

Общините не следят законово оборите в селата

На много места в страната не се приемат наредби по Закона за ветеринарната дейност, показва проверка

360Четения

При проверка на Върховната административна прокуратура (ВАП) е установено масово неизпълнение на задълженията на общинските съвети да приемат и актуализират наредбите, с които да определят местата за отглеждане на селскостопанските животни в общините и обемът на тези стопанства. След кризата с африканската чума по свинете, когато от агенцията по храните разкриха маса незаконно работещи малки ферми, които продават за пазара, прокуратурата се е самосезирала.

Затова и проверките се отнасят до задължението на общинските съвети да приемат наредби по чл.133 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗВД/, с които да определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на съответните общини.

Данните сочат, че 138 общини не си изпълняват задълженията да приемат наредби по чл.133 ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Сред тях са Столична, Варна, Велико Търново, Хасково, Кърджали, Търговище, Свищов, Кюстендил, Враца, Монтана, Добрич, Шабла, Созопол, Приморско, Несебър, Трявна, Девин, Самоков, Сандански.

Нещо повече, 21 от действащите общински наредби, които определят обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни, не съответстват на влезлите в сила изменения на ЗВД от 2019 г. 

Поради липсата на приети наредби или на приети, но несъобразени с актуалната редакция на закона, от прокуратурите в страната по 132 случая са ангажирани общинските съвети да предприемат съответните действия.

Внесени са и два протеста до административните съдилища във Варна и Бургас заради неспазване на процедурата по приемане на тези наредби от общинските съвети в Долни чифлик и Карнобат.

Проверката продължава, допълват от ВАП.

Виктор Павлов